Sony Xperia M2 Aqua - Управление на видео съдържание

background image

Управление на видео съдържание

Получаване на информация за видеоклип ръчно

1

Уверете се, че устройството ви има активна връзка за данни.

2

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

3

Плъзнете левия край на екрана надясно, за да отворите менюто на началния екран на
приложението „Видео“, след което прегледайте различните категории и намерете желания
видеофайл за получаване на информация.

4

Докоснете и задръжте миниатюрния изглед на видеоклипа, след което натиснете
Търсене на информация.

5

В полето за търсене въведете ключовите думи за видеоклипа, след което натиснете
клавиша за потвърждение на клавиатурата. Всички съвпадения се показват в списък.

6

Изберете резултат от търсенето, след което натиснете Готово. Изтеглянето на
информацията започва.

Ще можете да получавате информация за новодобавените видеоклипове автоматично
всеки път, когато се отваря приложението „Видео“, ако поставите отметка в квадратчето
Изтегл. данни за видео под „Настройки“.

Ако изтеглената информация не е точна, потърсете отново с други ключови думи.

Изчистване на информация за видео

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

2

Плъзнете левия край на екрана надясно, за да отворите менюто на началния екран на
приложението „Видео“, след което прегледайте различните категории и намерете желания
видеофайл за редактиране.

3

Докоснете и задръжте миниатюрата на видеоклипа, след което натиснете Изчистване
на информация
.

Изтриване на видеоклип

1

На началния екран натиснете , след което намерете и натиснете Видео.

2

Плъзнете левия край на екрана надясно, за да отворите менюто на началния екран на
приложението „Видео“, след което прегледайте различните категории и намерете желания
видеофайл за изтриване.

3

Докоснете и задръжте миниатюрата на видеоклипа, след което натиснете Изтрий от
появилия се списък.

4

За потвърждение натиснете отново Изтрий.

106

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.