Sony Xperia M2 Aqua - Графични обекти

background image

Графични обекти

Графичните обекти са малки приложения, които можете да използвате директно от началния
екран. Те функционират и като бързи клавиши. Графичният обект за времето например ви
позволява да видите основна информация за времето директно на началния екран. Но когато
натиснете графичния обект, се отваря пълното приложение "Време". Можете да изтеглите
допълнителни графични обекти от Google Play™.

Добавяне на графичен обект в началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си в някоя празна област на вашия Начален екран, докато
устройството не започне да вибрира, след което натиснете Граф. об. и приложения.

2

Намерете и натиснете графичния обект, който искате да добавите.

20

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преоразмеряване на графичен обект

1

Докоснете и задръжте графичния обект, докато не бъде избран, след което го освободете.
Ако графичният обект може да се преоразмери, като например този на календара, то ще се
появи маркирана рамка и точки за преоразмеряване.

2

Плъзнете точките навътре или навън, за да намалите или разширите графичния обект.

3

За да потвърдите новия размер на графичния обект, натиснете произволно място в
Начален екран.

Преместване на графичен обект

Докоснете и задръжте графичния обект, докато не бъде избран, след което го плъзнете до
новото местоположение.

Премахване на графичен обект

Докоснете и задръжте графичния обект, докато не бъде избран, след което плъзнете
обекта в .