Sony Xperia M2 Aqua - Навигиране на приложения

background image

Навигиране на приложения

Можете да навигирате между приложенията чрез навигационните клавиши, лентата с
предпочитани и прозореца с последно използваните приложения, който ви позволява да
превключвате лесно между всички използвани наскоро приложения. Навигационните клавиши са
бутона за начален екран, клавиша за скорошни приложения и клавиша "Назад". Някои приложения
се затварят при натискане на бутона за начален екран за излизане, докато други се спират
временно или продължават да се изпълняват във фонов режим. Ако дадено приложение е
поставено на пауза или се изпълнява във фонов режим, можете да продължите от там, докъдето
сте стигнали, при следващото отваряне на приложението.

18

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Прозорец на последно използваните приложения – отваряне на наскоро използвано приложение

2

Лента с предпочитани – използване на бърз клавиш за достъп до приложения или графични обекти

3

Клавиш за скорошни приложения – отваряне на прозореца на последно използваните приложения и на лентата с
предпочитани

4

Бутон на начален екран – излизане от приложение и връщане към началния екран

5

Клавиш "Назад" – връщане към предходния екран в рамките на приложение или затваряне на приложението

Отваряне на прозореца за наскоро използвани приложения

Натиснете .

Затваряне на всички последно използвани приложения

Натиснете , след което натиснете

За отваряне на меню в приложение

Докато използвате приложението, натиснете .

Не е налично меню във всички приложения.