Sony Xperia M2 Aqua - Фон и теми

background image

Фон и теми

Можете да персонализирате началния екран според собствените си предпочитания с помощта на
фонове и различни теми.

Промяна на фона на началния екран

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството
извибрира.

2

Натиснете Фонове и изберете опция.

Задаване на тема

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството
извибрира.

2

Натиснете Теми.

3

Изберете опция и изпълнете инструкциите в устройството.

Когато смените дадена тема, фонът в някои приложения също се сменя.