Sony Xperia M2 Aqua - Избор на мобилни мрежи

background image

Избор на мобилни мрежи

Устройството ви превключва автоматично между мобилните мрежи в зависимост от това кои
мобилни мрежи са налични, където се намирате. Също така, можете ръчно да настроите
устройството да използва определен режим за мобилни мрежи, например LTE, WCDMA или GSM.
Различни икони на състоянието се показват в лентата на състоянието в зависимост типа или
режима на мрежата, към която сте свързани. Прегледайте Икони на състоянието на
страница 26, за да разберете как изглеждат различните икони на състоянието.

Избор на мрежов режим

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Предпочитан тип мрежа и изберете мрежов режим.

Ръчен избор на друга мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Ръчен.

4

Изберете мрежа.

Ако изберете дадена мрежа ръчно, устройството ви няма да търси други мрежи дори ако
излезете от обхвата на ръчно избраната мрежа.

36

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на функцията за автоматичен избор на мрежа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи > Мрежови
оператори
.

3

Натиснете Режим на търсене, след което изберете Автоматично.