Sony Xperia M2 Aqua - Споделяне на връзката за мобилни данни

background image

Споделяне на връзката за мобилни данни

Можете да споделяте вашата връзка за мобилни данни с други устройства по няколко начина:

Споделяне на интернет връзка чрез USB – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с един
компютър чрез USB кабел.

Споделяне на интернет връзка чрез Bluetooth® – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с
до пет други устройства чрез Bluetooth®.

Преносима Wi-Fi® точка за достъп – споделяйте вашата връзка за мобилни данни с до 8 други
устройства едновременно, включително устройства, които поддържат WPS технология.

Споделяне на връзката за пренос на данни чрез USB кабел

1

Дезактивирайте всички връзки чрез USB кабел към устройството.

2

Свържете устройството с компютър чрез приложения в комплекта USB кабел.

3

На Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

5

Плъзнете надясно плъзгача до USB споделяне, след което натиснете OK при
подкана. След като се свържете, в лентата на състоянието ще се покаже .

6

За да спрете да споделяте връзката за пренос на данни, плъзнете наляво плъзгача до
USB споделяне или изключете USB кабела.

Не може да споделяте едновременно по USB кабел връзката за пренос на данни и SD
картата на устройството.

Споделяне на връзката за мобилни данни с друго Bluetooth® устройство

1

Уверете се, че вашето устройство и Bluetooth® устройството са сдвоени и че преносът на
мобилни данни е активиран на устройството ви.

2

Вашето устройство: На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп, след
което плъзнете надясно плъзгача до Споделяне през Bluetooth.

4

Bluetooth® устройство: Настройте устройството, така че да получава мрежова
връзка чрез Bluetooth®. Ако устройството е компютър, потърсете информация в
съответните инструкции, за да завършите настройката. Ако устройството работи с
операционна система Android™, натиснете иконата на настройките до името на
устройството, с което е сдвоено, под Настройки > Bluetooth > Сдвоени
устройства
, след което маркирайте квадратчето до Достъп до интернет.

5

Вашето устройство: Изчакайте да се появи в лентата на състоянието. След като
се появи, настройката е завършена.

6

За да спрете споделянето на връзката за мобилни данни, плъзнете наляво плъзгача до
Споделяне през Bluetooth.

Функцията Споделяне през Bluetooth се изключва всеки път, когато изключите
устройството или функцията Bluetooth®.

За допълнителна информация относно сдвояването и включването на мобилни данни
вж. Сдвояване на устройството с друго Bluetooth® устройство на страница 114 и
Добавяне на виртуална частна мрежа на страница 37.

34

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на вашето устройство като Wi-Fi® точка за достъп

1

От вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Натиснете Wi-Fi точка за достъп > Настройване на WI-Fi точка за достъп.

4

Въведете информацията за Име на мрежата (SSID).

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита. Въведете парола, ако е
необходимо.

6

Натиснете Запиши.

7

Натиснете и плъзнете надясно плъзгача до Wi-Fi точка за достъп.

8

Ако се появи подкана, натиснете OK за потвърждение. се появява в лентата на
състоянието, когато преносимата точка за Wi-Fi® достъп е активна.

9

За да спрете споделянето на връзката за пренос на данни чрез Wi-Fi®, плъзнете
плъзгащия бутон доWi-Fi точка за достъп наляво.

Разрешаване на поддържащо WPS устройство да използва вашата връзка за
пренос на данни

1

Уверете се, че вашето устройство функционира като мобилна Wi-Fi® точка за достъп.

2

От вашия Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснетеНастройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп > Wi-Fi
точка за достъп
.

4

Натиснете бутона за включване и изключване, за да активирате Wi-Fi® точката за достъп.

5

Натиснете WPS свързване.

6

За да изберете тип връзка, натиснете полето WPS режим.

7

Натиснете СВЪРЗВАНЕ, след което следвайте съответните инструкции.

Преименуване или защита на преносима точка за достъп

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Спод. и прен. точ. достъп.

3

Натиснете Wi-Fi точка за достъп > Настройване на WI-Fi точка за достъп.

4

Въведете Име на мрежата (SSID) за мрежата.

5

За да изберете тип на защита, натиснете полето Защита.

6

Въведете парола, ако е необходимо.

7

Натиснете Запиши.