Sony Xperia M2 Aqua - Управление на използването на данни

background image

Управление на използването на данни

Коригирането на настройките за използване на данни може да ви помогне да управлявате по-
добре използването на данни, но не може да гарантира предотвратяване на допълнителни такси.

Включване или изключване на трафика на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Придвижете плъзгача до Трафик на моб. данни, за да включите или изключите
преноса на данни.

Когато преносът на данни е изключен, вашето устройство все още ще може да
установява Wi-Fi®, NFC и Bluetooth® връзки.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линията за предупреждение до
желаната стойност. Ще получите предупредително съобщение, когато количеството
трафик на данни се приближи до нивото, което сте задали.

35

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на лимит за използване на мобилни данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Плъзнете надясно плъзгача до Ограничав. използв. на данни, след което
натиснете OK.

5

За да зададете лимита за използване на мобилни данни, плъзнете линията за лимит на
данните до желаната стойност.

Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни
данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Контролиране на използването на данни от различните приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Натиснете желаното приложение за управление, след което плъзнете надясно плъзгача до
Огран. данни за прил. във фон и натиснете OK.

4

За достъп до още специфични настройки за приложението (ако има налични), натиснете
Настройки за приложения и направете желаните промени.

Производителността на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените
съответните настройки за използване на данни.

Проверка на използваните данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Натиснете , след което натиснете Показване на Wi

Fi.

4

За преглед на информацията за количеството данни, прехвърлени чрез WI-Fi®, натиснете
раздела Wi-Fi данни.

5

За преглед на информацията за количеството данни, прехвърлени чрез връзка за мобилни
данни, натиснете раздела Мобилни.