Sony Xperia M2 Aqua - Календар

background image

Календар

Използвайте приложението „Календар“, за да управлявате Вашия график. Ако сте влезли в и сте
синхронизирали устройството си с един или няколко онлайн акаунта, които включват календари,
например във Вашия Google™ акаунт или Xperia™ с Facebook акаунт, тогава събитията от
календара в тези акаунти ще се появяват и в приложението „Календар“. Можете да избирате кои
календари искате да интегрирате в изгледа на комбинирания “Календар”.
Когато времето на ангажимент наближи, устройството издава известяващ звук, за да Ви напомни
за него. Освен това на лентата на състоянието се появява .

1

Избор на типа изглед и календарите, които искате да виждате

2

Връщане към текущата дата

3

Достъп до настройки и други опции

4

Прелистване наляво или надясно за по-бърз преглед

5

Избор на дата

6

Дневен ред за избрания ден

7

Добавяне на събитие в календара

Създаване на събитие в календара

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете .

3

Ако сте синхронизирали календара си с един или няколко акаунта, изберете акаунта, към
който искате да добавите това събитие. Ако искате да добавите това събитие само в
устройството си, натиснете Календар на устройството.

4

Въведете или изберете желаната информация и добавете гости към събитието.

5

За да запишете събитието и да изпратите покани, натиснете Запиши.

Показване на събитие от календара

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете събитието, което искате да разгледате.

Разглеждане на няколко календара

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Календар.

2

Натиснете , след което маркирайте квадратчетата за отметка за календарите, които
искате да разгледате.

121

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Мащабиране на изгледа на календара

Когато изгледът Седмица или изгледът Ден е избран, щипнете екрана за увеличаване.

Показване на национални празници в приложението "Календар"

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Натиснете Национални празници.

4

Изберете опция или комбинация от опции, след което натиснете OK.

Показване на рождени дни в приложението "Календар"

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки > Рождени дни.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Рождени дни.

Показване на прогнози за времето в приложението „Календар“

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Натиснете Прогноза за времето, след което плъзнете надясно плъзгача до
Прогноза за времето.

4

Ако услугите за местоположение са дезактивирани, натиснете Местоположение
"Вкъщи"
и потърсете града, който искате да добавите.

За повече информация относно разрешаването на услугите за местоположение вж.
Използване на услуги за местоположение на страница 119.

Промяна на настройки на прогнозата за времето в приложението "Календар"

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете Календар.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Натиснете Прогноза за времето.

4

Регулирайте желаните настройки.