Sony Xperia M2 Aqua - Подобряване на звука

background image

Подобряване на звука

Подобряване качеството на звука с помощта на еквалайзер

1

Отворете менюто на началния екран Music, след което натиснете Настройки >
Настройки за аудио > Звукови ефекти > Еквилайзер.

2

За ръчно регулиране на звука плъзнете бутоните на честотната лента нагоре или надолу.
За автоматично регулиране на звука натиснете

и изберете стил.

Включване на функцията за съраунд звук

1

Отворете менюто на началния екран Music, след което натиснете Настройки >
Настройки за аудио > Звукови ефекти > Съраунд звук (VPT).

2

За да изберете настройка, прелистете наляво или надясно, а след това натиснете OK за
да потвърдите.