Sony Xperia M2 Aqua - Разпознаване на музика с TrackID™‎

background image

Разпознаване на музика с TrackID™

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за идентифициране на песента, която
чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко секунди ще се изведе
информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупувате песни, идентифицирани
чрез TrackID™, и да разглеждате класациите в TrackID™, за да видите какво търсят
потребителите на TrackID™ от целия свят. За най-добри резултати използвайте TrackID™ в тиха
среда.

1

Създаване на онлайн профил в TrackID™

2

Преглед на текущите музикални класации

3

Преглед на опциите на TrackID™

4

Преглед на хронологията на предишните търсения

5

Разпознаване на музиката, която слушате

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/региони
или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете TrackID™, след което приближете устройството си към източника
на музиката.

3

Натиснете . Ако песента бъде разпозната от услугата TrackID™, резултатите се появяват
на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете .

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преглед на информация за изпълнител на песен

1

След като дадена песен бъде разпозната от приложението TrackID™, резултатът се
показва на началния екран на TrackID™.

2

Превъртете до резултата, който искате да отворите, след което го натиснете, за да го
отворите.

Изтриване на песен от хронологията на записите

1

Отворете приложението TrackID™ и намерете песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

83

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.