Sony Xperia M2 Aqua - Използване на устройството в мокри и прашни условия

background image

Използване на устройството в мокри и прашни условия

За да осигурите водоустойчивостта на вашето устройство, всички капаци, в това число
капаците на micro USB порта и на слотовете за SIM картата и картата с памет, трябва да
са плътно затворени.

Вашето интелигентно устройство е водоустойчиво и прахоустойчиво в съответствие със степените
на защита от проникване IP65 и IP68, както е обяснено в таблицата по-долу. За да видите още
специфична IP информация за вашето устройство, отидете на www.sonymobile.com/global-en/legal/
testresults/
и щракнете върху съответното име на устройство.
Тези специфични IP степени означават, че устройството е прахоустойчиво и защитено срещу
водни потоци с ниско налягане, както и срещу ефектите от потапяне за период до 30 минути в
прясна (несолена) вода на дълбочина до 1,5 метра.
Можете да използвате устройството:

в прашна среда, например на ветровит плаж;

когато пръстите ви са мокри;

при някои екстремни метеорологични условия, например при снеговалеж или дъжд;

в сладководни (несолени) водни басейни с дълбочина 1,5 метра или по-малко, например в
сладководно езеро или в река;

в хлориран басейн.
Въпреки че устройството е устойчиво на прах и вода, избягвайте да го излагате ненужно в среда с
прекалено много прах, пясък и кал или във влажна среда с екстремно високи или ниски
температури. Водоустойчивостта на micro USB порта, слота за SIM картата, слота за картата с
памет, както и куплунгът за слушалките, не може да бъде гарантирана за всички среди или
условия.
Никога не потапяйте устройството в солена вода и не позволявайте в micro USB порта или
куплунга за слушалките да влезе солена вода. Например, ако сте на плажа, не забравяйте да
държите устройството си далеч от морската вода. Освен това никога не излагайте устройството на
въздействието на течни химикали. Например, ако миете чинии на ръка и използвате течен
препарат, избягвайте допирането на устройството и препарата. След излагане на въздействието
на солена вода изплакнете устройството със сладка вода.
Нормалното износване в комбинация с повреда на устройството могат да намалят устойчивостта
му на прах или влажност. След като сте използвали устройството във вода, подсушете областите
около всички капаци, включително капаците на micro USB порта, слотовете за SIM картата и
картата с памет.
Ако високоговорителят или микрофонът се намокрят, тяхната работа може да бъде засегната,
докато водата не е напълно подсушена. Имайте предвид, че времето за изсушаване може да е до
три часа в зависимост от средата. През това време обаче можете да използвате други функции на
устройството, които не изискват високоговорител или микрофон. Всички съвместими аксесоари,
включително батерии, зарядни устройства, устройства "свободни ръце" и micro USB кабели, сами
по себе си не са прахо- и водоустойчиви.
Вашата гаранция не покрива щети или дефекти, причинени от злоупотреба или неправилно
използване на устройството (включително използване в среда, където ограниченията на
съответната IP степен са превишени). Ако имате други въпроси относно използването на вашите
продукти, потърсете съдействие от отдела за клиентска поддръжка. Освен това за гаранционна
информация вж. Важна информация, до която можете да получите достъп чрез интерактивната
настройка в устройството.