Sony Xperia M2 Aqua - Намиране на идентификационния номер на устройството

background image

Намиране на идентификационния номер на устройството

Вашето устройство разполага с уникален ID (идентификационен) номер. Във вашето устройство
този номер се нарича IMEI (международен номер за идентификация на мобилно оборудване).
Съхранявайте копие на този номер. Например може да имате нужда от него, за да получите
достъп до услугата за поддръжка Xperia™ Care, ако искате да регистрирате устройството. Също
така, ако устройство бъде откраднато, някои мобилни оператори могат да използват този номер,
за да спрат достъпа на устройството ви до мрежата във вашата държава.

129

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Преглед на IMEI номера

1

Уверете се, че устройството ви е изключено.

2

Отстранете капачето на слота за микро SIM карта и карта с памет.

3

За да прегледате IMEI номера, извадете с нокът двете пластини с етикети (в реда, показан
на илюстрацията).

Може да видите IMEI номера и като отворите програмата за набиране на устройството и
въведете

*#06#

.

Преглед на IMEI номера чрез настройките на устройството

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > За телефона > Състояние > Информация
за IMEI
.