Sony Xperia M2 Aqua - Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание

background image

Създаване на резервни копия и възстановяване на
съдържание

По принцип не трябва да записвате снимки, видеоклипове и друго лично съдържание единствено
на вътрешната памет на вашето устройство. Ако нещо се случи с хардуера или ако устройството
бъде изгубено или откраднато, данните, съхранявани на неговата вътрешна памет, са изгубени
завинаги. Препоръчително е да използвате софтуера Xperia™ Companion, за да направите
резервни копия, които съхраняват вашите данни безопасно на компютър, тоест на външно
устройство. Този метод е особено препоръчителен, ако актуализирате софтуера на устройството
до по-нова версия на Android.
Като използвате приложението за създаване на резервни копия и възстановяване, можете да
направите бързо онлайн резервно копие на основните настройки и данни на вашия акаунт в
Google™.

Много е важно да помните паролата, която сте задали при правенето на резервното копие
на данните. Ако забравите паролата, възстановяването на важни данни като контакти и
съобщения може да се окаже невъзможно.

Създаване на резервни копия на данни на компютър

Използвайте софтуера Xperia™ Companion за създаване на резервни копия на данни от вашето
устройство в PC компютър или Apple

®

Mac

®

. Mожете да създавате резервни копия на следните

видове данни:

Контакти и регистри на обажданията

Текстови съобщения

Календар

Настройки и показалци

Мултимедийни файлове като музика и видеоклипове

Снимки и изображения

Създаване на резервно копие на вашите данни с помощта на компютър

1

Уверете се, че приложението Xperia™ Companion за Windows
(http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion) или Xperia™ Companion за Mac OS
(http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac) е инсталирано на вашия
компютър или Mac

®

.

2

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: Отворете софтуера Xperia™ Companion, ако не е стартиран автоматично.
След известно време компютърът ще открие устройството ви.

4

Изберете Резервно копие от основния екран.

5

Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете резервно копие на данните от вашето
устройство.

Възстановяване на вашите данни с помощта на компютър

1

Уверете се, че приложението Xperia™ Companion за Windows
(http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion) или Xperia™ Companion за Mac OS
(http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac) е инсталирано на вашия
компютър или Mac

®

.

2

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: Отворете софтуера Xperia™ Companion, ако не е стартиран автоматично.

4

Щракнете върху Възстанови.

5

Изберете файла с резервното копие от записите с резервни копия, след това натиснете
Напред, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните на
вашето устройство.

Създаване на резервно копие на данни с приложението за
създаване на резервно копие и възстановяване

С помощта на приложението за резервно копие и възстановяване можете да създавате резервно
копие ръчно или да включите автоматичната функция за резервно копие за периодично записване
на данни.

133

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

За създаване на резервно копие на данните, преди да извършите възстановяване на фабричните
настройки, е препоръчително да използвате приложението за резервно копие и възстановяване. С
това приложение можете да създадете резервно копие в SD карта или във външна USB памет,
която сте свързали с USB адаптера към вашето устройство, на следните видове данни:

Контакти

Разговори

Данни от календара

Регистър на обажданията

Показалци

Създаване на резервно копие на съдържание с помощта на приложението за
създаване на резервно копие и възстановяване

1

Ако създавате резервно копие на съдържание в USB устройство за съхранение, уверете
се, че устройството за съхранение е свързано към вашето устройство с подходящ кабел.
Ако създавате резервно копие в SD карта, уверете се, че SD картата е поставена правилно
във вашето устройство.

2

От Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Резервно копие и възстановяване.

4

Натиснете Създай резервно копие, след което изберете мястото на запис на
резервното копие и видовете данни за създаване на резервно копие.

5

Натиснете Създ. рез. копие сега.

6

Въведете парола за резервното копие, след което натиснете OK.

Възстановяване на съдържание с помощта на приложението за архивиране и
възстановяване

1

Ако възстановявате съдържание от устройство с USB памет, уверете се, че устройството с
памет е свързано към вашето устройство с подходящ кабел. Ако възстановявате
съдържание от SD карта, уверете се, че SD картата е поставена правилно във вашето
устройство.

2

От Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Резервно копие и възстановяване.

4

Натиснете Възстанови.

5

Изберете записа, който искате да възстановите, след което натиснете Възстанови
сега
.

6

Въведете паролата за архивния запис, след което натиснете OK.

Не забравяйте, че всички промени на данните и настройките, които направите след
архивиране, ще бъдат изтрити по време на процедурата по възстановяване.