Sony Xperia M2 Aqua - Относно ръководството

background image

Относно ръководството

Това е ръководство Xperia™ M2 Aqua за версия на софтуера Android™ 5.1. Ако не сте
сигурни коя версия на софтуера е инсталирана на устройството ви, можете да проверите чрез
менюто за настройки. За повече информация относно софтуерните актуализации вижте
Актуализиране на устройството на страница 128.

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android™.