Sony Xperia M2 Aqua - Сглобяване

background image

Сглобяване

Внимавайте да не вдигнете случайно задния капак на устройството, когато махате капака
за слотовете за micro SIM картата и картата с памет. Задният капак не бива да се
отстранява при никакви обстоятелства.

Внимавайте да не объркате слота за microSIM картата със слота за картата с памет.
Поставянето на карта в грешен слот може да повреди както картата, така и устройството.

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Поставяне на microSIM карта

1

Свалете капачето на слотовете за microSIM картата и картата с памет.

2

Поставете microSIM картата в слота за microSIM картата с оцветените в златисто контакти
надолу.

3

Поставете капачето обратно.

Поставяне на картата с памет

1

Отстранете капачето на слота за микро SIM картата и слота за картата с памет.

2

Поставете картата с памет в слота за картата с памет с оцветените в златно контакти
надолу, след което поставете отново капачето.

Изваждане на micro SIM карта

1

Свалете капака на слотовете за micro SIM картата и картата с памет.

2

Натиснете съответната micro SIM карта навътре, след което я пуснете бързо.

3

Поставете капачето обратно.

Изваждане на картата с памет

1

Изключете устройството и отстранете капачето на слотовете за micro SIM карта и карта с
памет.

2

Натиснете картата с памет навътре, след което я пуснете бързо.

3

Поставете капачето обратно.

Можете също да извадите картата с памет, без да изключвате устройството в стъпка 1.
За да използвате този метод, трябва първо да демонтирате картата с памет под

9

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Настройки > Съхранение > Демонтир. на SD картата, след което следвайте
останалите инструкции по-горе.