Sony Xperia M2 Aqua - Използване на трафика на данни при пътуване

background image

Използване на трафика на данни при пътуване

Когато пътувате извън обсега на домашната си мобилна мрежа, може да се наложи да
осъществите достъп до интернет чрез мрежа за мобилни данни. Ако това се случи, ще трябва да
активирате роуминга на данни на вашето устройство. Може да ви бъдат начислени допълнителни
такси, след като активирате роуминга на данни. Препоръчително е предварително да проверите
съответните такси за пренос на данни.

Активиране на роуминг на данни

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Роум. с прен. на данни.

Активирането на роуминга на данни е невъзможно, когато мобилните данни са изключени.