Sony Xperia M2 Aqua - Използване на услуги за местоположение

background image

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като например "Карти" и камерата, да
използват информация от мобилни и Wi-Fi® мрежи, както и информация от Глобалната
позиционираща система (GPS), за да определят вашето приблизително местоположение. Ако
нямате връзка с GPS спътници по права непрекъсната линия, вашето устройство може да
определи местоположението ви, като използва функцията за Wi-Fi®. Ако не сте в обхват на Wi-Fi®
мрежа, устройството ви може да определи местоположението посредством вашата мобилна
мрежа.
За да използвате вашето устройство с цел да научите къде се намирате, трябва да разрешите
услугите за местоположение.

Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с
интернет.

Разрешаване или забраняване на услугите за местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
превключвателя за включване и изключване, за да разрешите или забраните услугите за
местоположение.

3

Ако сте избрали да разрешите услугите за местоположение в стъпка 2, натиснете
Приемам за потвърждение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път, когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на
местоположението ви може да отнеме от 5 до 10 минути. За да ускорите търсенето, осигурете
пряка видимост към небето. Не се движете и не покривайте GPS антената (открояващата се
област на изображението). GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти,
но не и през повечето плътни обекти, като например сгради и планини. Ако вашето
местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.