Sony Xperia M2 Aqua - Самолетен режим

background image

Самолетен режим

В самолетен режим мрежовите и радиопредавателите са изключени, за да се предотврати
смущението на чувствителната апаратура. Вие обаче можете да играете игри, да слушате музика,
да гледате видео или друго съдържание, ако то е записано в картата с памет или във вътрешната
памет. Можете също да получавате уведомления чрез алармите си, ако те са активирани.

Включването на самолетния режим намалява консумацията на енергия.

Включване на самолетен режим

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още.

3

Плъзнете надясно плъзгача до Самолетен режим.

120

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.