Sony Xperia M2 Aqua - Google Maps™‎ и навигация

background image

Google Maps™ и навигация

Използвайте Google Maps™, за да намирате текущото си местоположение, да проследявате
трафика в реално време и да получавате подробни навигационни инструкции за придвижване към
вашата цел.
Приложението Google Maps™ изисква интернет връзка, когато се използва онлайн. Възможно е да
се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За по-подробна
информация относно начините за използване на това приложение посетете
http://support.google.com и щракнете върху връзката "Карти за мобилни устройства".

Приложението Google Maps™ може да не се предлага на всеки пазар, страна или регион.

Използване на Google Maps™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Карти.

119

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.