Sony Xperia M2 Aqua - Разглеждане на снимки и видеоклипове

background image

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Използвайте приложението "Албум", за да разглеждате снимки и да изпълнявате видеоклипове,
направени с вашата камера, или да разглеждате съдържание от подобен характер, което сте
записали в устройството. Всички снимки и видеоклипове се показват в хронологично подредена
таблица.

1

Натискане на иконата, за да се отвори менюто на началния екран на "Албум"

2

Преглед на слайдшоу с всички изображения или само с добавените към предпочитани

3

Плъзгане на левия край на екрана надясно, за да се отвори менюто на началния екран на "Албум"

4

Диапазонът от дати на елементите в текущата група

5

Натискане на снимка или видеоклип, за да се отвори в изглед на цял екран

6

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

Преглед на снимки и видеоклипове

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум.

3

Натиснете снимката или видеоклипа, който искате да прегледате. Ако бъдете подканени,
натиснете > Видео > САМО ВЕДНЪЖ.

4

Прелистете наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип. Прелистете
надясно, за да разгледате предишната снимка или видеоклип.

Ако искате да промените приложението, което сте избрали по подразбиране винаги да
отваря вашите снимки и видеоклипове, натиснете Настройки > Приложения и плъзнете
до раздела Всички, след което изберете приложението и натиснете ИЗЧИСТВАНЕ
ПОДРАЗБИРАНЕ
под Стартиране по подразбиране.

Ако ориентацията на екрана не се промени автоматично, когато завъртите устройството
настрани, натиснете Завъртане на съдържанието на екрана в Настройки > Дисплей >
При завъртане на устройството.

Промяна на размера на миниатюрите

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", раздалечете два
пръста върху миниатюрата, за да я увеличите, или ги съберете, за да я намалите.

Мащабиране на снимка

Когато разглеждате снимката, раздалечете два пръста върху нея, за да я увеличите, или ги
съберете, за да я намалите.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Гледане на слайдшоу от снимки

1

Докато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което докоснете > Слайд шоу, за да започне възпроизвеждане на всички снимки
от албума.

2

Докоснете снимка, за да спрете слайдшоуто.

Изпълнение на видео

1

Намерете и натиснете видеоклипа, който искате да изпълните, в албума.

2

Натиснете , след което натиснете Видео > САМО ВЕДНЪЖ.

3

Ако елементите за управление на изпълнението не се показват, натиснете екрана, за да се
покажат. За да се скрият, натиснете екрана отново.

Временно спиране на видеоклип

1

Когато даден видеоклип се изпълнява, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Докоснете .

Бързо превъртане на видеоклип напред и назад

1

Когато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да
превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.

Регулиране силата на звука на видеоклипове

Натиснете клавиша за сила на звука.