Sony Xperia M2 Aqua - Настройка с едно докосване

background image

Настройка с едно докосване

Можете да използвате функцията за настройка с едно докосване за автоматично стартиране на
настройката на няколко функции, които работят безжично между две устройства Xperia™.
Например можете да използвате настройката с едно докосване за стартиране на конфигурацията
на основни настройки за дублиране на екрана и Xperia Link™. След като настройката бъде
завършена, ще ви е необходимо само едно докосване, за да стартирате тези функции.
Функцията за настройка с едно докосване се активира чрез NFC. За да получите повече
информация относно настройката за дублиране на екрана, мултимедийния сървър, NFC и
Bluetooth® на устройството, обърнете се към съответните раздели в ръководството.

Стартиране на настройката с едно докосване на вашето устройство

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Настройка с
едно докосв.
. Функцията NFC се включва автоматично.

3

Уверете се, че функцията NFC на другото устройство Xperia™ е включена.

4

Уверете се, че екраните и на двете устройства са незаключени и активни.

5

Задръжте двете устройства едно до друго, така че зоната за откриване NFC на едното
устройство да докосва зоната на другото. Функцията за настройка с едно докосване се
стартира автоматично.

И двете устройства трябва да поддържат функцията за настройка с едно докосване.

115

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.