Sony Xperia M2 Aqua - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 7

Относно ръководството........................................................................................... 7
Общ преглед.............................................................................................................7
Сглобяване............................................................................................................... 8
Защита на екрана...................................................................................................10
Стартиране на устройството за първи път.......................................................... 10
Защо ми е необходим акаунт в Google™?...........................................................10
Зареждане на устройството...................................................................................11

Запознаване с основните функции....................................... 13

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 13
Заключване и отключване на екрана................................................................... 15
Начален екран........................................................................................................ 15
Екран с приложения...............................................................................................17
Навигиране на приложения...................................................................................18
Малки приложения................................................................................................. 19
Графични обекти.................................................................................................... 20
Бързи клавиши и папки..........................................................................................21
Фон и теми.............................................................................................................. 22
Управление на батерията и захранването...........................................................22
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................24
Известия..................................................................................................................24
Икони в лентата на състоянието...........................................................................26
Общ преглед на приложенията.............................................................................28

Изтегляне на приложения....................................................... 30

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................30
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 30

Интернет и мрежи..................................................................... 31

Търсене в уеб......................................................................................................... 31
Настройки за Интернет и MMS .............................................................................31
Wi-Fi®...................................................................................................................... 32
Споделяне на връзката за мобилни данни.......................................................... 34
Управление на използването на данни................................................................35
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 36
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 37

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 38

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 38
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................38

Основни настройки.................................................................. 40

Достъп до настройките.......................................................................................... 40

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука................................................................... 40
Защита на SIM картата.......................................................................................... 42
Настройки на екрана..............................................................................................43
Daydream.................................................................................................................44
Заключване на екрана........................................................................................... 44
Автоматично отключване на вашето устройство................................................ 45
Езикови настройки..................................................................................................49
Дата и час............................................................................................................... 49
Подобряване на изходящия звук.......................................................................... 50

Въвеждане на текст..................................................................51

Екранна клавиатура............................................................................................... 51
Телефонна клавиатура..........................................................................................52
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 53
Редактиране на текст.............................................................................................53
Персонализиране на екранната клавиатура........................................................54

Повикване.................................................................................. 56

Провеждане на разговори..................................................................................... 56
Приемане на обаждания........................................................................................57
Текущи разговори...................................................................................................59
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 59
Пренасочване на обаждания................................................................................ 60
Ограничаване на обажданията............................................................................. 60
Разговори с няколко души..................................................................................... 61
Конферентни разговори.........................................................................................62
Гласова поща..........................................................................................................62
Спешни повиквания............................................................................................... 63

Контакти..................................................................................... 64

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 64
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 65
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 66
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................67
Предпочитани и групи............................................................................................69
Изпращане на информация за контакт.................................................................69
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 69
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................70

Съобщения и чат...................................................................... 71

Четене и изпращане на съобщения......................................................................71
Организиране на съобщенията.............................................................................72
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................73
Настройки за съобщения.......................................................................................73
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 73

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Имейл..........................................................................................74

Настройка на имейл...............................................................................................74
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................74
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 75
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 76
Gmail™.................................................................................................................... 76

Музика.........................................................................................78

Прехвърляне на музика към вашето устройство.................................................78
Слушане на музика................................................................................................ 78
Меню на началния екран на приложението "Музика"......................................... 80
Списъци за изпълнение.........................................................................................81
Споделяне на музика.............................................................................................81
Подобряване на звука............................................................................................82
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 82

FM радио.................................................................................... 84

Слушане на радио..................................................................................................84
Предпочитани радио канали................................................................................. 85
Настройки на звука.................................................................................................85

Камера........................................................................................ 86

Правене на снимки и видеоклипове..................................................................... 86
Откриване на лица................................................................................................. 87
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................88
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................88
Общи настройки на камерата................................................................................88
Настройки на фотоапарата................................................................................... 91
Настройки на видеокамерата................................................................................95

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум".......... 98

Разглеждане на снимки и видеоклипове..............................................................98
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове......................................... 99
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".......................100
Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator........................ 101
Скриване на снимки и видеоклипове..................................................................101
Меню на началния екран на "Албум"..................................................................102
Разглеждане на снимките ви върху карта..........................................................103

Видеоклипове......................................................................... 105

Гледане на видеоклипове с приложението „Видео“..........................................105
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството........................................106
Управление на видео съдържание..................................................................... 106

Свързване................................................................................107

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор.......................107
Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства...............................107
Свързване на устройството с USB аксесоари....................................................110

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свързване на устройството с безжичен контролер от серията
DUALSHOCK™......................................................................................................111
NFC........................................................................................................................ 111
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 113
Настройка с едно докосване................................................................................115

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време.........................................................................................116

Управление на аксесоарите и настройките с приложението Smart
Connect™.............................................................................................................. 116
Използване на устройството като център за фитнес с ANT+™....................... 118
Използване на устройството като портфейл..................................................... 118

Пътуване и карти.................................................................... 119

Използване на услуги за местоположение.........................................................119
Google Maps™ и навигация................................................................................. 119
Използване на трафика на данни при пътуване................................................120
Самолетен режим................................................................................................ 120

Календар и будилник............................................................. 121

Календар...............................................................................................................121
Аларма и часовник............................................................................................... 122

Достъпност.............................................................................. 125

Жестове за увеличение....................................................................................... 125
Голям текст........................................................................................................... 125
Корекция на цвета................................................................................................125
Опростен начален екран..................................................................................... 125
Съвместимост със слухови апарати...................................................................126
TalkBack.................................................................................................................126
Режим на текстофон (Телефонна пишеща машина)........................................ 126
Бавно говорене.....................................................................................................126

Поддръжка и ремонт..............................................................127

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 127
Компютърен инструмент......................................................................................127
Актуализиране на устройството..........................................................................128
Намиране на загубено устройство .....................................................................129
Намиране на идентификационния номер на устройството.............................. 129
Памет и съхранение.............................................................................................130
Управление на файлове с помощта на компютър.............................................131
Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание...................133
Нулиране на приложенията.................................................................................134
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........135
Използване на устройството в мокри и прашни условия..................................137
Рециклиране на устройството.............................................................................137
Ограничения на услуги и функции...................................................................... 137

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Правна информация............................................................................................ 138

6

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.