Sony Xperia M2 Aqua - Осъществяване на обаждане от съобщение

background image

Осъществяване на обаждане от съобщение

Обаждане на подател на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете даден разговор и натиснете , след което натиснете .

Записване на номер на подател като контакт

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете > Запиши.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Редактирайте информацията за контакта, след което натиснете Запиши.