Sony Xperia M2 Aqua - Compatibilidade con audiófonos

background image

Compatibilidade con audiófonos

A opción de compatibilidade con audiófonos asegura que o audio do dispositivo

funciona con audiófonos estándares.

Para activar ou desactivar a compatibilidade con audiófonos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada.

3

Arrastre o control desprazable xunto a

Hearing aids.