Sony Xperia M2 Aqua - Conversación lenta

background image

Conversación lenta

A característica Conversación lenta diminúe a velocidade da fala da outra parte mentres

está nunha chamada.

Para activar ou desactivar a Conversación lenta

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada.

3

Arrastre cara á dereita ou cara á esquerda o control desprazable que está a carón

de

Conversa lenta á posición activado ou desactivado.

127

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.