Sony Xperia M2 Aqua - Pantalla de inicio simple

background image

Pantalla de inicio simple

A pantalla de inicio simple é unha pantalla de inicio alternativa que amosa as aplicacións

que máis usa e inclúe números de marcación rápida para chamar de forma rápida a

contactos específicos. Tamén inclúe fontes e iconas máis grandes para aplicacións

preinstaladas como Contactos, Mensaxería e Calendario.

Para activar a pantalla de inicio simple

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Inicio > Inicio simple.

3

Siga as instrucións en pantalla e logo pulse

Acept..

Para cambiar á pantalla de inicio estándar

Desde a Pantalla de inicio, pulse

Axustes > Saír do Inicio simple > Acept..

126

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.