Sony Xperia M2 Aqua - Xestos de lupa

background image

Xestos de lupa

Os xestos de lupa permítenlle acercar partes da pantalla pulsando unha zona da pantalla

tres veces sucesivas.

Para activar ou desactivar os Xestos de lupa

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Accesibilidade > Xestos de ampliación.

3

Pulse o botón acender-apagar.

Para aumentar unha zona e movela pola pantalla

1

Asegúrese de que

Xestos de ampliación está habilitado.

2

Pulse unha zona tres veces, manteña e arrastre o dedo pola pantalla.