Sony Xperia M2 Aqua - Controlar accesorios e axustes con Smart Connect™‎

background image

Controlar accesorios e axustes con Smart Connect™

Use a aplicación Smart Connect™ para establecer a resposta do dispositivo cando se

conecta ou desconecta un accesorio. Por exemplo, pode escoller que se abra sempre a

aplicación de radio FM cando conecte os cascos.
Tamén pode axustar Smart Connect™ para que lea en voz alta as mensaxes de texto

entrantes. Ou pode usar a aplicación para establecer que unha acción ou un grupo de

accións específicas se inicien no seu dispositivo a determinadas horas do día. Por

exemplo, se conecta os cascos entre as 7 e as 9 da mañá, pode facer que:

Se inicie a aplicación de radio FM.

A súa aplicación de rede social favorita abra, por exemplo, Facebook.

O volume do son se estableza en vibración.
Con Smart Connect™, tamén pode xestionar accesorios como Xperia™ SmartTags ou

un reloxo da serie Sony SmartWatch. Consulte a guía do usuario do accesorio en

concreto para obter máis información.

1

Pulsar para amosar os accesorios dispoñibles

2

Engadir un accesorio ou un evento

3

Ver as opcións do menú

4

Pulsar para ver todos os eventos

5

Pulsar para activar un evento

6

Pulsar para ver os detalles dun evento

117

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para crear un evento de Smart Connect™

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo localice e pulse .

2

Se está a abrir Smart Connect™ por primeira vez, pulse

Aceptar para pechar a

pantalla de introdución.

3

Na ficha

Eventos, pulse .

4

Se está a crear un evento por primeira vez, volva pulsar

Aceptar para pechar a

pantalla de introdución.

5

Engada as condicións baixo as que desexa activar o evento. Exemplos de

condicións poderían ser a conexión dun accesorio, un intervalo de tempo

específico ou ambas as dúas.

6

Pulse para continuar.

7

Engada o que quere que pase cando conecte un accesorio e defina o resto de

axustes como desexe.

8

Pulse para continuar.

9

Defina un nome para o evento e despois pulse

Finalizar.

Para engadir un accesorio Bluetooth®, primeiro ten que asocialo co seu dispositivo.

Editar un evento de Smart Connect™

1

Inicie a aplicación Smart Connect™.

2

No separador

Eventos, pulse un evento.

3

Se o evento está desactivado, arrastre o control desprazable cara á dereita para

activalo.

4

Pulse

Editar evento e despois cambie os axustes como desexe.

Para eliminar un evento

1

Inicie a aplicación Smart Connect™.

2

No separador

Eventos, toque e manteña o evento que desexa eliminar e despois

pulse

Eliminar eventos.

3

Pulse

Eliminar para confirmar.

Tamén pode abrir o evento que desexa eliminar e despois pulsar >

Eliminar eventos >

Eliminar.

Para axustar Smart Connect™ para que lea en voz alta as mensaxes de texto

entrantes

1

Inicie a aplicación Smart Connect™.

2

Pulse e logo

Axustes.

3

Marque a caixa de verificación situada a carón de

Texto a voz e confirme a

activación se é necesario.

Se está activada esta función, todas as mensaxes entrantes son lidas en voz alta. Para

protexer a súa privacidade, é posible que deba desactivar esta característica se utiliza o

dispositivo nun lugar público ou no traballo, por exemplo.

Xestionar accesorios

Use a aplicación Smart Connect™ para xestionar diversos accesorios intelixentes que

pode conectar ao dispositivo, como Xperia™ SmartTags, un reloxo da serie SmartWatch

ou uns auriculares sen fíos de Sony. Smart Connect™ descarga calquera aplicación

necesaria e tamén atopa aplicacións de terceiros cando están dispoñibles. Os

accesorios conectados anteriormente amósanse nunha lista que permite obter máis

información sobre as características de cada accesorio.

118

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para asociar e conectar un accesorio

1

Inicie a aplicación Smart Connect™. Se está a abrir Smart Connect™ por primeira

vez, pulse

Aceptar para pechar a pantalla de introdución.

2

Pulse

Accesorios e logo .

3

Active a función Bluetooth®, se aínda non está activada, e logo pulse o nome do

accesorio co que quere asociarse e conectarse.

4

Se é necesario, insira un código de acceso ou confirme o mesmo código de

acceso no seu dispositivo e no accesorio.

Para cambiar os axustes dun accesorio conectado

1

Asocie e conecte o accesorio co dispositivo.

2

Inicie a aplicación Smart Connect™.

3

Pulse

Accesorios e logo pulse o nome do accesorio conectado.

4

Cambie os axustes desexados.