Sony Xperia M2 Aqua - Pantalla de inicio

background image

Pantalla de inicio

A Pantalla de inicio é o punto de inicio para usar o dispositivo. É semellante ao escritorio

nunha pantalla de ordenador. A súa pantalla de inicio pode ter ata sete paneis que se

extenden máis aló do ancho normal da pantalla. O número de paneis na pantalla de

inicio está representado por unha serie de puntos na parte baixa da pantalla de inicio. O

punto remarcado amosa o panel no que está nese momento.

14

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ir á pantalla de inicio

Prema .

Para navegar pola pantalla de inicio

Paneis da pantalla de inicio

Pode engadir novos paneis á pantalla de inicio (ata un máximo de sete paneis) e eliminar

paneis. Tamén pode establecer o panel que quere usar como o panel principal da

pantalla de inicio.

Para configurar un panel como o panel principal da pantalla de inicio

1

Toque e manteña premida unha área baleira da pantalla de inicio ata que o

dispositivo vibre.

2

Toque lixeiramente cara á esquerda ou á dereita para navegar ao panel que

desexe establecer como o seu panel principal da pantalla de inicio e logo pulse

.

Para engadir un panel á súa pantalla de inicio

1

Toque e manteña premida unha área baleira da Pantalla de inicio ata que o

dispositivo vibre.

2

Para navegar polos paneis, desprácese de dereita a esquerda, logo pulse .

15

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para eliminar un panel da pantalla de inicio

1

Toque e manteña nun área baleira da súa Pantalla de inicio ata que o dispositivo

vibre.

2

Toque lixeiramente á esquerda ou á dereita para navegar cara ó panel que quere

eliminar, logo pulse .

Configuración da pantalla de inicio

Use o acceso directo

Axustes de inicio para axustar algúns axustes básicos da súa

pantalla de inicio. Por exemplo, pode establecer a súa pantalla de inicio para que xire

automaticamente.

Para configurar a rotación automática da pantalla de inicio

1

Toque e manteña unha zona baleira na pantalla de inicio ata que o dispositivo

vibre e logo pulse

Axustes de inicio.

2

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Xiro

automático.

Para axustar o tamaño das iconas da pantalla de inicio

1

Toque e manteña unha zona baleira na pantalla de inicio ata que o dispositivo

vibre e logo pulse

Axustes de inicio.

2

Pulse

Tamaño das iconas e seleccione unha opción.