Sony Xperia M2 Aqua - Restablecer as aplicacións

background image

Restablecer as aplicacións

Pode restablecer unha aplicación ou borrar os datos dunha aplicación se a aplicación

deixa de responder ou causa problemas co dispositivo.

Para restablecer as preferencias da aplicación

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Aplicacións.

3

Pulse e logo

Restab. pref. da aplicación.

Ao restablecer as preferencias da aplicación, non se eliminan datos da aplicación do

dispositivo.

135

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para borrar os datos de aplicación

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Aplicacións e pase o dedo sobre a pestana

Todas.

3

Seleccione unha aplicación ou servizo e logo pulse

BORRAR DATOS.

Ao borrar os datos de aplicación, elimínanse os datos da aplicación seleccionada do

dispositivo de forma permanente.

A opción para borrar os datos de aplicación non está dispoñible para todas as aplicacións ou

servizos.

Para borrar a caché de aplicación

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Aplicacións e pase o dedo sobre a pestana

Todas.

3

Seleccione unha aplicación ou servizo e logo pulse

BORRAR CACHÉ.

A opción para borrar a caché de aplicación non está dispoñible para todas as aplicacións ou

servizos.

Para borrar a configuración predeterminada da aplicación

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Aplicacións e pase o dedo sobre a pestana

Todas.

3

Seleccione unha aplicación ou servizo e logo pulse

BORRAR VALORES

PREDETERM..

A opción para borrar a configuración predeterminada da aplicación non está dispoñible para

todas as aplicacións ou servizos.