Sony Xperia M2 Aqua - Xestión de ficheiros co ordenador

background image

Xestión de ficheiros co ordenador

na páxina 132.

Xestión de ficheiros co ordenador

Use unha conexión con cable USB entre un ordenador Windows

®

e o dispositivo para

transferir e xestionar os seus ficheiros. Cando os dous dispositivos estean conectados,

pode arrastrar e soltar contido entre o dispositivo e o ordenador (ou entre o

almacenamento interno do dispositivo e a tarxeta SD) mediante o explorador de ficheiros

do ordenador.

Se ten un PC ou un ordenador Apple

®

Mac

®

, pode usar Xperia™ Companion para

acceder ao sistema de ficheiros do seu dispositivo.

Modos de conexión USB

Hai dous modos de conexión USB dispoñibles para usar:

132

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Modo de transferencia

multimedia (MTP)

Utilice MTP para xestionar ficheiros, actualizar o software do dispositivo e

conectarse a través das redes WLAN. Este modo USB utilízase en
ordenadores con Microsoft

®

Windows

®

. MTP está activado de xeito

predeterminado.

Modo de almacenamento

masivo (MSC)

Utilice MSC para xestionar ficheiros en ordenadores con MAC OS

®

e Linux

que non admiten MTP.

Para cambiar o modo de conexión USB

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Conectividade USB >

Modo de conexión USB.

3

Pulse

Modo de transferencia multimedia (MTP) ou Modo de almacenamento

masivo (MSC).

4

Pulse

Aceptar.

Xestión de ficheiros sen fíos cun ordenador

A conexión

Wi-Fi® permítelle transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros

dispositivos compatibles con MTP (Multimedia Transfer Protocol, Protocolo de

Transferencia Multimedia) como, por exemplo, un ordenador. Antes de establecer a

conexión, primeiro cómpre asociar os dous dispositivos.

Para poder usar esta característica, cómpre ter un equipo que dispoña da función

Wi-Fi® e

que admita a transferencia multimedia; por exemplo, un ordenador que execute Microsoft

®

Windows Vista

®

ou Windows

®

7.

Para preparar o uso do dispositivo sen fíos cun ordenador

1

Asegúrese de que o modo de transferencia multimedia estea activado no

dispositivo. Normalmente está activado de xeito predeterminado.

2

Asegúrese de que a función Wi-Fi

®

estea activada.

3

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

4

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Conectividade USB.

5

Pulse

Asociar con ordenador e logo, Seguinte.

6

Siga as instrucións en pantalla para rematar o proceso de configuración.

Para conectarse sen fíos a un dispositivo asociado

1

Asegúrese de que o modo de transferencia multimedia estea activado no

dispositivo. Normalmente está activado de xeito predeterminado.

2

Asegúrese de que a función Wi-Fi

®

estea activada.

3

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

4

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Conectividade USB.

5

Seleccione o dispositivo asociado ao que desexa conectarse e, a seguir, pulse

Conectar.

Para desconectarse dun dispositivo asociado

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Conectividade USB.

3

Seleccione o dispositivo asociado que desexe desconectar.

4

Pulse

Desconectar.

Eliminar unha asociación con outro dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Conectividade USB.

3

Seleccione o dispositivo asociado que queira eliminar.

4

Pulse

Desasociar.

133

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.