Sony Xperia M2 Aqua - Axustes da pantalla

background image

Axustes da pantalla

Para axustar o brillo da pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Pantalla > Nivel do brillo.

3

Arrastre o control desprazable para axustar o brillo.

Reducir o nivel de brillo aumenta o rendemento da batería.

Para configurar a vibración da pantalla ao tocala

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Son e notificación > Outros sons.

3

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Vibrar ao tocar.

A pantalla agora vibra cando pulsa nas teclas programables e nalgunhas

aplicacións.

Para axustar o tempo de inactividade antes de desactivar a pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Pantalla > Suspensión.

3

Seleccione unha opción.

Para desactivar a pantalla rapidamente, prema brevemente a tecla de acendido .

Fixación da pantalla

Coa característica de fixación de pantalla pode configurar o dispositivo para que só

amose a pantalla dunha aplicación específica. Por exemplo, se está a xogar cun xogo e

toca accidentalmente a tecla de navegación Inicio, a fixación de pantalla evita que o

xogo se minimice. Tamén pode usar esta característica cando lle deixe o seu dispositivo

a outra persoa para que teña máis difícil acceder a outras aplicacións. Por exemplo, se

lle presta o dispositivo a alguén para que faga unha foto, pode fixar a pantalla na

aplicación Cámara para que esa persoa non poida usar facilmente outras aplicacións

como Correo electrónico.

A fixación de pantalla non é unha característica de seguridade e non evita totalmente que

outros usuarios cancelen a fixación dunha pantalla e accedan ao dispositivo. Para protexer os

seus datos, debe configurar o dispositivo para que solicite un PIN, contrasinal ou patrón de

bloqueo de pantalla antes de que alguén poida cancelar a fixación da pantalla.

43

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para activar a fixación de pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Fixación da pantalla.

3

Arrastre o control desprazable á dereita.

4

Se non configurou un bloqueo de pantalla mediante patrón, PIN ou contrasinal no

dispositivo, arrastre o control desprazable xunto a

Bloquear dispositivo ao soltar

a pantalla cara á dereita e seleccione unha opción. Se xa activou o bloqueo de

pantalla, arrastre o control desprazable para activar a opción de seguridade

relevante tras activar a fixación de pantalla.

Non é obrigatorio un patrón, un PIN nin un contrasinal para que funcione a fixación de

pantalla.

Para fixar unha pantalla

1

Asegúrese de que a fixación de pantalla estea activada no seu dispositivo.

2

Abra unha aplicación e vaia á pantalla que quere fixar.

3

Pulse .

4

Para amosar a icona de fixar a pantalla , pase o dedo cara arriba.

5

Pulse .

6

Na ventá emerxente que aparece, pulse

Listo.

Para cancelar a fixación dunha pantalla

1

Na pantalla fixada, toque e manteña e á vez.

2

Libere os dous botóns.

Se seleccionou unha opción de seguridade ao activar a función de fixar a pantalla, ten que

introducir o patrón, PIN ou contrasinal para desbloquear o dispositivo antes de poder

cancelar a fixación da pantalla.