Sony Xperia M2 Aqua - Bloqueo de pantalla

background image

Bloqueo de pantalla

Hai varios xeitos de bloquear a pantalla. O nivel de seguridade de cada tipo de bloqueo

aparece enumerado debaixo en orde de máis débil a máis forte:

44

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Pasar o dedo: sen protección, pero ten acceso rápido á pantalla de inicio

Patrón: debuxe un patrón sinxelo co dedo para desbloquear o dispositivo

PIN : insira un PIN numérico de polo menos catro díxitos para desbloquear o dispositivo

Contrasinal: insira un contrasinal alfanumérico para desbloquear o dispositivo

É moi importante que lembre o patrón, PIN ou contrasinal de desbloqueo da pantalla. Se

esquece esta información, é posible que non poida restablecer datos importantes, como

contactos e mensaxes.

Se configurou unha conta de Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) no seu dispositivo

Xperia™, a configuración de seguridade de EAS poden limitar o tipo de pantalla de bloqueo a

só un PIN ou contrasinal. Isto ocorre cando o administrador de rede especifica un tipo de

pantalla de bloqueo específico para todas as contas EAS por motivos de seguridade

empresarial. Póñase en contacto co administrador de rede da súa empresa ou organización

para comprobar que políticas de seguridade de rede se aplican para dispositivos móbiles.

Para cambiar o tipo de bloqueo de pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla.

3

Siga as instrucións do dispositivo e seleccione outro tipo de bloqueo de pantalla.

Para crear un patrón de bloqueo de pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla > Patrón.

3

Siga as instrucións indicadas no dispositivo.

Se o patrón de bloqueo se rexeita cinco veces consecutivas ao tentar desbloquear o

dispositivo, debe agardar 30 segundos e tentalo de novo.

Para cambiar o patrón de bloqueo de pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla.

3

Debuxe o seu patrón de desbloqueo de pantalla.

4

Pulse

Patrón e siga as instrucións do dispositivo.

Para crear un PIN de bloqueo de pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla > PIN.

3

Insira un PIN numérico e logo pulse

Continuar.

4

Insira de novo e confirme o seu PIN, e logo pulse

Aceptar.

5

Siga as instrucións indicadas no dispositivo.

Para crear un contrasinal de bloqueo de pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla >

Contrasinal.

3

Insira un contrasinal e logo pulse

Continuar.

4

Insira de novo e confirme o seu contrasinal, logo pulse

Aceptar.

5

Siga as instrucións indicadas no dispositivo.

Para activar a función de desbloqueo co dedo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Bloqueo de pantalla.

3

Debuxe o seu patrón de desbloqueo de pantalla ou introduza o seu PIN ou

contrasinal no caso de que algún destes tipos de bloqueo de pantalla estea

activo.

4

Pulse

Pasar o dedo.

45

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.