Sony Xperia M2 Aqua - Axustes da videocámara

background image

Axustes da videocámara

Para axustar a configuración da videocámara

1

Active a cámara.

2

Pulse e seleccione .

3

Se non está seleccionada a videocámara, pulse .

4

Para ver todos os axustes, pulse .

5

Seleccione o axuste que queira axustar e faga os seus cambios.

Descrición xeral dos axustes da videocámara

Resolución de vídeo

Axuste a resolución de vídeo para os diferentes formatos.

Full HD

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) con formato 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD (Alta Definición) con formato 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA con formato 4:3.

MMS

Permite gravar vídeos axeitados para o envío en mensaxes multimedia. O tempo de gravación deste formato

de vídeo está limitado para que os ficheiros de vídeo caiban nunha mensaxe multimedia.

Estes axustes só están dispoñibles no modo de captura

Manual.

Disparador automático

Co temporizador (ou disparador automático), pode gravar vídeos sen necesidade de

suxeitar o dispositivo. Úseo para gravar vídeos en grupo nos que todo o mundo desexa

aparecer. Tamén pode usar o temporizador se quere evitar mover a cámara ao gravar

vídeos.

Activado (10 s.)

Establécese un tempo de espera de 10 segundos desde o momento en que se pulsa a pantalla da cámara

ata que comeza a gravarse o vídeo.

Activado (2 s.)

Establécese un tempo de espera de 2 segundos desde o momento en que se pulsa a pantalla da cámara

ata que comeza a gravarse o vídeo.

Activado (0,5 s.)

Establécese un tempo de espera de medio segundo desde o momento en que se pulsa a pantalla da

cámara ata que comeza a gravarse o vídeo.

Desactivado

O vídeo comeza a gravarse en canto se pulsa a pantalla da cámara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Use a función Smile Shutter™ para determinar con que tipo de sorriso reacciona a

cámara antes de gravar un vídeo.

96

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Modo de enfoque

O axuste do enfoque controla que parte dun vídeo debe aparecer nítida. Cando o

enfoque automático continuo está activado, a cámara segue a axustar o enfoque de

xeito que a área interior do marco de enfoque branco permanece nítida.

Enfoq. autom. puntual

A cámara enfoca de xeito automático o suxeito seleccionado. O enfoque automático continuo está activado.

Detección de caras

A cámara detecta de xeito automático ata cinco caras humanas, indicadas con marcos na pantalla. A

cámara enfoca de xeito automático a cara máis próxima. Tamén pode seleccionar que cara desexa enfocar

pulsando sobre ela na pantalla. Cando pulsa a pantalla da cámara, aparece un marco amarelo que amosa a

cara que está a ser enfocada. A detección de caras non pode usarse con todos os tipos de escenas. O

enfoque automático continuo está activado.

Seguimento de obxecto

Cando selecciona un obxecto tocándoo no visor, a cámara ségueo por vostede.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura

Manual.

Vídeo HDR

Use o axuste de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para gravar un vídeo a contraluz ou

en condicións onde haxa moito contraste. O vídeo HDR compensa a perda de detalle e

crea unha imaxe que amosa as zonas escura e brillante.

Este axuste só está dispoñible no

Manual modo de captura.

Medición

Esta función determina de xeito automático unha exposición equilibrada ao medir a

cantidade de luz que chegará á imaxe que quere capturar.

Central

Axusta a exposición no centro da imaxe.

Compensada

Calcula a exposición baseada na cantidade de luz de toda a imaxe.

Puntual

Axusta a exposición nunha pequena parte da imaxe que quere capturar.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura

Manual.

SteadyShot™

Cando se grava un vídeo, pode ser difícil suxeitar o dispositivo con firmeza. O

estabilizador de imaxes axúdalle compensando os movementos leves da man.

Micrófono

Permite seleccionar se desexa recoller o son de arredor durante a gravación de vídeos.

Previsualizar

Pode previsualizar vídeos xusto despois de sacalos.

Activado

A previsualización do vídeo aparece despois de sacalo.

Editar

O vídeo ábrese para a súa edición despois de sacalo.

Desactivado

O vídeo gárdase despois de sacalo e non aparece ningunha previsualización.

97

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Luz do flash

Use a luz do flash para gravar vídeos cando as condicións de iluminación sexan pobres

ou haxa unha luz de fondo. A icona de flash de vídeo só está dispoñible na pantalla

da cámara de vídeo. Lembre que a calidade do vídeo ás veces é mellor sen luz, mesmo

en condicións de pouca iluminación.

Activado

Desactivado

Selección de escena

A característica Selección de escena axúdalle a axustar de forma rápida a cámara para

as situacións habituais usando escenas de vídeo programadas previamente. A cámara

determina algúns axustes para axeitarse á escena seleccionada e garantir a obtención

do mellor vídeo posible.

Desactivado

A característica Selección de escena está desactivada e pode gravar vídeos de xeito manual.

Instantánea suave

Úsase para gravar vídeos con fondos suaves.

Paisaxe

Úsase para vídeos de paisaxes. A cámara enfoca obxectos distantes.

Noite

Cando está activado, a sensibilidade á luz aumenta. Úsase en ambientes con pouca iluminación. Os

vídeos con obxectos que se moven rapidamente poden verse desenfocados. Manteña firme a man

ou ben use un soporte. Desactive o modo noite cando as condicións de iluminación sexan boas para

aumentar a calidade do vídeo.

Praia

Úsase para vídeos de paisaxes que inclúan o mar ou un lago.

Neve

Úsase en ambientes con moita luz para evitar vídeos sobreexpostos.

Deporte

Úsase para vídeos de obxectos en movemento rápido. Un tempo de exposición curto minimiza o

aspecto borroso da imaxe causado polo movemento.

Festa

Úsase para vídeos en interiores en ambientes con pouca iluminación. Esta escena recolle a

iluminación de fondo ou das velas. Os vídeos con obxectos que se moven rapidamente poden verse

desenfocados. Manteña firme a man ou ben use un soporte.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura

Manual.

98

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.