Sony Xperia M2 Aqua - Detección de caras

background image

Detección de caras

Pode usar a detección de caras para enfocar unha cara descentrada. A cámara detecta

de xeito automático ata cinco caras, indicadas con marcos brancos. Un marco de core

amosa que cara se vai enfocar. O enfoque axústase á cara que está máis preto da

cámara. Tamén pode pulsar un dos marcos para seleccionar que cara desexa enfocar.

Para activar a detección de caras

1

Active a cámara.

2

Pulse e seleccione .

3

Pulse e logo .

4

Pulse

Modo de enfoque > Detección de caras.

Para tirar unha foto usando a detección de caras

1

Coa cámara aberta e a

Detección de caras activada, apunte a cámara cara ao

seu obxectivo. Poden detectarse e enmarcarse ata cinco caras.

2

Prema parcialmente a tecla da cámara. Un marco de cor amosa a cara enfocada.

3

Para tirar a foto, prema totalmente a tecla da cámara.