Sony Xperia M2 Aqua - Engadir a posición xeográfica ás súas fotos

background image

Engadir a posición xeográfica ás súas fotos

Active a xeoetiquetaxe para engadir a localización xeográfica aproximada (unha

xeoetiqueta) ás fotos cando as tire. A localización xeográfica determínase por redes sen

fíos ou tecnoloxía GPS.
Cando apareza na pantalla da cámara, a xeoetiquetaxe está activada pero a posición

xeográfica non se atopou. Cando apareza , a xeoetiquetaxe está activada e a

localización xeográfica está dispoñible, polo que a súa foto pode xeoetiquetarse. Se non

aparece ningún destes dous símbolos, a xeoetiquetaxe está desactivada.

Para activar o xeoetiquetado

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse

Configuración > Localización.

3

Pulse o botón acender-apagar.

4

Active a cámara.

5

Pulse e logo pulse .

6

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Xeoetiquetado.