Sony Xperia M2 Aqua - Alarma e reloxo

background image

Alarma e reloxo

Pode configurar unha ou varias alarmas e usar calquera son gardado no seu dispositivo

como sinal de alarma. A alarma non soa cando o seu dispositivo está apagado.
O formato de hora da alarma amosado é o mesmo que vostede seleccionou para os

axustes xerais da hora; por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

1

Acceder á pantalla de inicio da alarma

2

Ver un reloxo mundial e cambiar axustes

123

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

3

Acceder á función de cronómetro

4

Acceder á función de temporizador

5

Ver opcións

6

Abrir os axustes de data e hora para o reloxo

7

Activar e desactivar unha alarma

8

Engadir unha alarma nova

Para configurar unha alarma nova

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Alarma e reloxo.

3

Pulse .

4

Pulse

Hora e seleccione o valor desexado.

5

Pulse

Aceptar.

6

Se o desexa, edite outros axustes da alarma.

7

Pulse

Gardar.

Para pospoñer unha alarma cando soa

Pulse

Retardar.

Para desactivar unha alarma cando soa

Desprace cara á dereita.

Para editar unha alarma existente

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Cambie o que desexe.

3

Pulse

Gardar.

Para activar ou desactivar unha alarma

Abra a aplicación Espertador e logo arrastre o control desprazable situado a carón

da alarma á posición de activada ou desactivada.

Para eliminar unha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo toque e manteña a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Eliminar alarma e logo Si.

Para configurar o son dunha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Son da alarma e seleccione unha opción ou pulse e seleccione un

ficheiro de música.

3

Pulse

Feito e logo Gardar.

Para axustar o nivel do volume para unha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Arrastre o control desprazable de volume

Volume da alarma á posición

desexada.

3

Pulse

Gardar.

Para configurar unha alarma que se repite

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Repetir.

3

Marque as caixas de verificación dos días correspondentes e logo pulse

Aceptar.

4

Pulse

Gardar.

124

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para activar a función de vibración para unha alarma

1

Abra a aplicación Espertador e logo pulse a alarma que desexe editar.

2

Marque a caixa de verificación

Vibrar.

3

Pulse

Gardar.

Para axustar o comportamento das teclas laterais

1

Abra a aplicación Espertador e logo seleccione a alarma que desexe editar.

2

Pulse

Comport. teclas laterais e logo seleccione o comportamento que desexe

das teclas laterais cando se premen durante a alarma.

3

Pulse

Gardar.

125

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.