Sony Xperia M2 Aqua - Multichamada

background image

Multichamada

Cunha multichamada ou chamada con varios participantes pode manter á vez unha

conversa con dúas persoas ou máis.

Para obter detalles sobre o número de participantes que pode engadir a unha multichamada,

contacte co seu fornecedor de rede.

Para facer unha multichamada

1

Durante unha chamada en curso, pulse . Amósase o rexistro de chamadas.

2

Para ver o teclado de marcación, pulse .

3

Marque o número do segundo participante e pulse . O primeiro participante

porase temporalmente en espera.

4

Para engadir o segundo participante á chamada e iniciar a multichamada, pulse

.

5

Para engadir máis participantes á chamada, repita os pasos correspondentes

como se describiu antes.

Para manter unha conversa privada cun participante dunha multichamada

1

Durante unha multichamada en curso, pulse

Xestionar multichamada.

2

Pulse o número de teléfono do participante co que desexa manter unha conversa

privada.

3

Para rematar a conversa privada e volver á multichamada, pulse .

Para eliminar a un participante dunha multichamada

1

Durante unha multichamada en curso, pulse

Xestionar multichamada.

2

Pulse a icona situada a carón do participante que quere eliminar.

Para finalizar unha multichamada

Durante a chamada pulse .