Sony Xperia M2 Aqua - Recibir chamadas

background image

Recibir chamadas

Se recibe unha chamada cando o dispositivo está en modo de suspensión ou a pantalla

está bloqueada, a aplicación de teléfono ábrese en formato de pantalla completa. Se

recibe unha chamada cando a pantalla está activa, a chamada entrante aparece como

unha notificación flotante, é dicir, nunha ventá minimizada que flota na parte superior de

calquera pantalla aberta. Cando chega a notificación, pode responder á chamada e abrir

a pantalla da aplicación de teléfono ou pode rexeitar a chamada e permanecer na

pantalla actual.

Para responder a unha chamada cando a pantalla está inactiva

Arrastre cara á dereita.

Para responder a unha chamada entrante cando a pantalla está activa

Na notificación flotante que aparece na parte superior da pantalla, pulse

RESPONDER.

En lugar de responder a chamada, vostede pode ir á pantalla principal da aplicación do

teléfono pulsando a parte superior da ventá da notificación flotante. Con este método, ten

máis opcións para xestionar a chamada. Por exemplo, pode decidir rexeitar a chamada cunha

mensaxe ou reenviar a chamada ao contestador automático.

Para rexeitar unha chamada cando a pantalla está inactiva

Arrastre cara á esquerda.

Para rexeitar a unha chamada entrante cando a pantalla está activa

Na notificación flotante que aparece na parte superior da pantalla, pulse

DENEGAR.

En lugar de rexeitar unha chamada, pode ir á pantalla principal da aplicación de teléfono

pulsando a parte superior da ventá de notificación flotante. Con este método, ten máis

opcións para xestionar a chamada. Por exemplo, pode decidir rexeitar a chamada cunha

mensaxe ou reenviar a chamada ao contestador automático.

Para silenciar o ton de chamada dunha chamada entrante

Cando reciba a chamada, prema a tecla de volume.

Uso do contestador automático

A aplicación de contestador automático do dispositivo permítelle responder a chamadas

cando está ocupado ou se perde unha chamada. Pode activar a función de contestador

automático e determinar cantos segundos pasarán antes de que salte o contestador

automático. Tamén pode encamiñar manualmente as chamadas ao contestador

58

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

automático se está demasiado ocupado para responder nese momento. Pode acceder

ás mensaxes deixadas no contestador automático directamente desde o dispositivo.

Antes de utilizar o contestador automático, debe gravar unha mensaxe de saúdo.

Para gravar un saúdo para o contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador Xperia™ > Saúdos.

3

Pulse

Gravar un novo saúdo e siga as instrucións da pantalla.

Para activar o contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador Xperia™.

3

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Contestador.

Se non define un tempo de espera para que salte o contestador automático, utilízase o valor

predeterminado.

Para configurar un tempo de espera para o contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador Xperia™.

3

Pulse

Responder despois de.

4

Axuste a hora desprazándose cara arriba e cara abaixo.

5

Pulse

Feito.

Para desviar unha chamada entrante ao contestador de chamadas

Ao recibir unha chamada, arrastre

Opcións de resposta cara arriba e logo

seleccione

Rexeitar co contestador.

Ao recibir unha chamada, tamén pode simplemente esperar a que pase o tempo de espera

preaxustado para que o contestador responda á chamada automaticamente.

Para escoitar mensaxes no contestador automático

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Contestador Xperia™ > Mensaxes.

3

Seleccione a mensaxe de voz que desexa escoitar.

Tamén pode escoitar as mensaxes do contestador automático directamente desde o rexistro

de chamadas se pulsa .

Rexeitar unha chamada cunha mensaxe de texto

Pode rexeitar unha chamada cunha mensaxe de texto. Cando rexeita unha chamada

cunha mensaxe, a mensaxe envíase de xeito automático ao emisor da chamada e

almacénase na conversa de mensaxería co contacto.
Pode seleccionar entre unha serie de mensaxes predefinidas que lle ofrece o dispositivo,

ou ben crear unha mensaxe nova. Tamén pode editar as mensaxes predefinidas para

crear as súas propias mensaxes personalizadas.

Rexeitar unha chamada cunha mensaxe de texto

1

Cando reciba unha chamada, arrastre

Opcións de resposta cara arriba e despois

pulse

Rexeitar con mensaxe.

2

Seleccione unha mensaxe predefinida ou pulse e escriba unha mensaxe nova.

Rexeitar unha segunda chamada cunha mensaxe de texto

1

Se escoita tons de aviso repetidamente durante unha chamada, arrastre

Rexeitar

con mensaxe cara arriba.

2

Seleccione unha mensaxe predefinida ou pulse e escriba unha mensaxe nova.

59

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para editar a mensaxe usada para rexeitar unha chamada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Chamada > Rexeitar chamada con mensaxe.

3

Pulse na mensaxe que desexe editar e faga os cambios que precise.

4

Pulse

Aceptar.