Sony Xperia M2 Aqua - Conexión do dispositivo a un controlador sen fíos da serie DUALSHOCK™‎

background image

Conexión do dispositivo a un controlador sen fíos da serie

DUALSHOCK™

Pode xogar cos xogos gardados no dispositivo cun controlador sen fíos da serie

DUALSHOCK™. Tamén pode duplicar o dispositivo nunha TV ou noutra pantalla. Para

obter máis información sobre a duplicación de pantalla, consulte a sección

correspondente da Guía do usuario.

Para configurar unha conexión cun controlador sen fíos DUALSHOCK™3

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Controlador sen fíos

DUALSHOCK™3.

3

Pulse

Controlador de asociación e siga as instrucións da pantalla.