Sony Xperia M2 Aqua - Configuración One-touch

background image

Configuración One-touch

A función de configuración One-touch permite iniciar automaticamente a configuración

de varias características que traballan sen fíos entre dous dispositivos Xperia™. Por

exemplo, pode usar a configuración One-touch para iniciar a configuración dos axustes

básicos de duplicación de pantalla e Xperia Link™. Unha vez feita a configuración, só

ten que tocar unha vez sempre que queira iniciar estas características.
A función de configuración One-touch actívase mediante NFC. Para obter máis

información sobre a configuración de duplicación de pantalla, servidor multimedia, NFC

e Bluetooth®, consulte as seccións correspondentes da guía do usuario.

Iniciar a configuración One-touch no seu dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Conectividade Xperia™ > Configuración cun só

toque. A función NFC actívase de xeito automático.

3

Asegúrese de que a función NFC está activada no outro dispositivo Xperia™.

4

Asegúrese de que as pantallas de ambos dispositivos están desbloqueadas e

activas.

5

Coloque xuntos os dous dispositivos de xeito que as áreas de detección NFC dos

dispositivos se toquen. A función de configuración One-touch iníciase de xeito

automático.

Ambos dispositivos deben admitir a función de configuración One-touch.

116

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.