Sony Xperia M2 Aqua - NFC

background image

NFC

Comparta datos con outros dispositivos, como vídeos, fotos, enderezos de páxinas

web, ficheiros de música ou contactos mediante a tecnoloxía Near Field Communication

(NFC). Tamén pode usar o NFC para escanear etiquetas que lle ofrecen máis

información sobre un produto ou servizo, ademais de etiquetas que activan

determinadas funcións no seu dispositivo.
NFC é una tecnoloxía sen fíos cun rango máximo dun centímetro, de xeito que os

dispositivos que comparten datos teñen que estar ben preto un do outro. Antes de usar

o NFC, primeiro ten que activar a función NFC e a pantalla do dispositivo ten que estar

activada.

É posible que NFC non estea dispoñible en todos os países e/ou rexións.

Para activar a función NFC

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Máis.

3

Pulse o botón acender-apagar situado a carón de

NFC.

Compartir un contacto con outro dispositivo usando NFC

1

Asegúrese de que ambos dispositivos teñen a función NFC activada e que ambas

pantallas están activadas.

2

Para ver contactos, vaia á súa Pantalla de inicio, pulse , e despois pulse .

3

Pulse no contacto que desexe enviar.

4

Manteña a parte traseira do seu dispositivo pegada á do dispositivo receptor, de

xeito que se toquen as áreas de detección NFC dos dous dispositivos. Cando os

dispositivos se conectan, aparece unha miniatura do contacto.

5

Pulse na miniatura para iniciar a transferencia.

6

Cando remate a transferencia, a información do contacto se amosará na pantalla

do dispositivo receptor e tamén se gardará no dispositivo receptor.

112

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Compartir un ficheiro de música con outro dispositivo mediante NFC

1

Asegúrese de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo receptor teñen

activada a función NFC e que ambas pantallas están activas.

2

Para abrir a aplicación Música, pulse , logo localice e pulse .

3

Seleccione unha categoría de música e busque a pista que desexe compartir.

4

Pulse a pista para reproducila. Entón pode pulsar para deter a pista. A

transferencia funciona tanto se a pista está en reprodución como en pausa.

5

Manteña a parte traseira do seu dispositivo pegada á do dispositivo receptor, de

xeito que se toquen as áreas de detección NFC dos dous dispositivos. Cando os

dispositivos se conectan, aparece unha miniatura da pegada.

6

Pulse a miniatura para iniciar a transferencia.

7

Unha vez rematada a transferencia, o ficheiro de música reprodúcese

inmediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o ficheiro gárdase no

dispositivo receptor.

Compartir unha foto ou vídeo con outro dispositivo usando NFC

1

Asegúrese de que ambos dispositivos teñen a función NFC activada e que ambas

pantallas están activadas.

2

Para ver as fotos e os vídeos no seu dispositivo, vaia a Pantalla de inicio, pulse ,

e despois localice e pulse

Álbum.

3

Pulse a foto ou vídeo que desexe compartir.

4

Manteña a parte traseira do seu dispositivo pegada á do dispositivo receptor, de

xeito que se toquen as áreas de detección NFC dos dous dispositivos. Cando os

dispositivos se conectan, aparece unha miniatura da pegada.

5

Pulse na miniatura para iniciar a transferencia.

6

Cando a transferencia remate, na pantalla do dispositivo receptor se amosa a foto

ou o vídeo. Ao mesmo tempo, o elemento se garda no dispositivo receptor.

Para compartir un enderezo web con outro dispositivo usando NFC

1

Asegúrese de que ambos dispositivos teñen a función NFC activada e que ambas

pantallas están activadas.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Para abrir o navegador web, localice e pulse .

4

Cargue a páxina web que desexa compartir.

5

Manteña a parte traseira do seu dispositivo pegada á do dispositivo receptor, de

xeito que se toquen as áreas de detección NFC dos dous dispositivos. Cando os

dispositivos se conectan, aparece unha miniatura.

6

Pulse a miniatura para iniciar a transferencia.

7

Cando a transferencia remate, na pantalla do dispositivo receptor amósase a

páxina web.

Escanear etiquetas NFC

O seu dispositivo pode escanear varios tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode

escanear etiquetas incluidas nun póster, nun valado de publicidade ou nun produto

dunha tenda. Pode recibir información adicional, como un enderezo web.

Escanear unha etiqueta NFC

1

Asegúrese de que o seu dispositivo ten a función NFC activada e que a pantalla

estea activada.

2

Coloque o seu dispositivo sobre a etiqueta para que a área de detección NFC a

toque. O seu dispositivo escanea a etiqueta e amosa o contido recollido. Pulse no

contido da etiqueta para abrilo.

113

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Conectar a un dispositivo NFC compatible

Pode conectar o seu dispositivo a outros dispositivos compatibles NFC fabricados por

Sony, como altofalante ou auriculares. Cando estableza este tipo de conexión, tome

como referenza a guía do usuario do dispositivo compatible para obter máis información.

É posible que precise ter activado Wi-Fi® ou Bluetooth® en ambos dispositivos para que a

conexión funcione.