Sony Xperia M2 Aqua - Tecnoloxía sen fíos Bluetooth®

background image

Tecnoloxía sen fíos Bluetooth®

Use a función Bluetooth® para enviar ficheiros a outros dispositivos Bluetooth®

compatibles ou para conectar accesorios mans libres. As conexións Bluetooth®

funcionan mellor nun radio de 10 metros (33 pés), sen obxectos sólidos por medio.

Nalgúns casos cómpre asociar manualmente o dispositivo con outros dispositivos

Bluetooth®.

A interoperabilidade e compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® pode variar.

Para activar a función Bluetooth

®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Bluetooth.

3

Pulse o botón acender-apagar situado a carón de

Bluetooth para activar a función

Bluetooth

®

. Agora, o dispositivo é visible para os dispositivos próximos e aparece

unha lista de dispositivos Bluetooth

®

dispoñibles.

Darlle un nome ao dispositivo

Pode darlle un nome ao seu dispositivo. Este nome se amosa a outros dispositivos
cando active a función Bluetooth

®

e o seu dispositivo estea axustado en modo visible.

Para poñerlle un nome ao dispositivo

1

Asegúrese de que a función Bluetooth

®

estea activada.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Bluetooth.

4

Pulse >

Cambiar nome deste dispositivo.

5

Introduza un nome para o dispositivo.

6

Pulse

Renomear.

Asociación con outro dispositivo Bluetooth

®

Ao asociar o dispositivo con outro dispositivo pode, por exemplo, conectar o dispositivo
a un mans libres Bluetooth

®

ou a un kit para vehículos Bluetooth

®

e usar estes outros

dispositivos para compartir música.

Unha vez asociado o dispositivo con outro dispositivo Bluetooth

®

, o seu dispositivo

lembra esta asociación. É posible que deba inserir un código de acceso ao asociar o
seu dispositivo cun dispositivo Bluetooth

®

. O dispositivo tentará usar automaticamente o

código de acceso xenérico 0000. Se isto non funciona, consulte a guía do usuario do
seu dispositivo Bluetooth

®

para obter o código de acceso do dispositivo. Non será

preciso que volva inserir o código de acceso a vindeira ocasión que se conecte a un
dispositivo Bluetooth

®

asociado anteriormente.

Algúns dispositivos Bluetooth

®

como, por exemplo, a maioría dos mans libres Bluetooth

®

,

requiren que asocie e conecte os dispositivos.

Pode asociar o dispositivo con varios dispositivos Bluetooth

®

, pero só se poderá conectar cun

perfil Bluetooth

®

cada vez.

114

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para asociar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

®

1

Asegúrese de que o dispositivo co que desexa asociarse ten activada a función
Bluetooth

®

e de que é visible para outros dispositivos Bluetooth

®

.

2

Desde a Pantalla de inicio do seu dispositivo, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Bluetooth.

4

Arrastre o control desprazable situado xunto ao

Bluetooth para activar a función

Bluetooth

®

. A´parecerá unha lista con todos os dispositivos Bluetooth

®

dispoñibles.

5

Pulse o dispositivo Bluetooth

®

co que desexa asociarse.

6

Introduza un código de acceso se se lle solicita ou confirme o mesmo código de

acceso nos dous dispositivos.

Conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Bluetooth.

3

Pulse o dispositivo Bluetooth

®

ao que desexa conectarse.

Para terminar a asociación cun dispositivo Bluetooth

®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Bluetooth.

3

En

Dispositivos asociados pulse a carón do nome do dispositivo cuxa

asociación quere terminar.

4

Pulse

Eliminar.

Enviar e recibir elementos usando a tecnoloxía Bluetooth

®

Use a tecnoloxía Bluetooth

®

para compartir elementos con outros dispositivos

Bluetooth

®

compatibles como teléfonos ou ordenadores. Pode enviar e recibir os

seguintes tipos de elementos:

Fotos e vídeos

Música e outros ficheiros de audio

Páxinas web

Para enviar elementos usando Bluetooth

®

1

Dispositivo receptor: Asegúrese de que a función Bluetooth

®

está activada e que

o dispositivo está visible para outros dispositivos Bluetooth

®

.

2

Dispositivo de envío: Abra a aplicación que contén o elemento que desexa enviar

e desprácese ata el.

3

Dependendo da aplicación e do elemento que desexe enviar, é posible que teña,

por exemplo, que tocar e manter o elemento, abrir o elemento e premer . É

posible que poida enviar un elemento doutros xeitos.

4

Seleccione

Bluetooth.

5

Active a función Bluetooth

®

, se se lle solicita que o faga.

6

Pulse o nome do dispositivo receptor.

7

Dispositivo receptor: Se se lle pide, acepte a conexión.

8

Dispositivo de envío: Se se lle solicita, confirme a transferencia ao dispositivo

receptor.

9

Dispositivo receptor:Acepte o elemento entrante.

115

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para recibir elementos usando Bluetooth

®

1

Asegúrese de que a función Bluetooth

®

estea activada e que sexa visible para

outros dispositivos Bluetooth

®

.

2

O dispositivo emisor comezará a enviar datos ao seu dispositivo.

3

Se se lle solicita, introduza o mesmo contrasinal nos dous dispositivos ou

confirme o contrasinal suxerido.

4

Cando vexa un aviso dun ficheiro entrante no dispositivo, arrastre a barra de

estado cara abaixo e pulse o aviso para aceptar a transferencia do ficheiro.

5

Pulse

Aceptar para iniciar a transferencia do ficheiro.

6

Para ver o progreso da transferencia, arrastre a barra de estado cara abaixo.

7

Para abrir un elemento recibido, arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse o

aviso correspondente.

Ver ficheiros recibidos mediante Bluetooth®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Bluetooth.

3

Prema e seleccione

Amosar ficheiros recibidos.