Sony Xperia M2 Aqua - Contidos

background image

Contidos

Procedementos iniciais.................................................................. 6

Acerca desta guía de usuario.............................................................. 6
Vista xeral........................................................................................... 6
Montaxe..............................................................................................7
Protección da pantalla.........................................................................9
Acender o dispositivo por primeira vez................................................ 9
Por que necesito unha conta de Google™?........................................9
Cargar o dispositivo.......................................................................... 10

Aprender o básico........................................................................12

Uso da pantalla táctil.........................................................................12
Bloquear e desbloquear a pantalla.................................................... 14
Pantalla de inicio............................................................................... 14
Pantalla de aplicacións......................................................................16
Navegación entre aplicacións............................................................17
Aplicacións en pequeno.................................................................... 18
Widgets............................................................................................ 19
Accesos directos e cartafoles............................................................20
Fondo e temas..................................................................................21
Batería e xestión da enerxía.............................................................. 21
Tomar unha captura de pantalla........................................................ 23
Notificacións..................................................................................... 23
Iconas da barra de estado................................................................ 25
Descrición xeral das aplicacións........................................................27

Descargar aplicacións..................................................................29

Descargar aplicacións de Google Play™...........................................29
Descargar aplicacións doutras fontes................................................29

Internet e redes............................................................................ 30

Navegar pola web............................................................................. 30
Configuración da Internet e MMS .....................................................30
Wi-Fi®.............................................................................................. 31
Compartir a conexión de datos móbiles............................................ 33
Control do uso de datos................................................................... 35
Seleccionar redes móbiles.................................................................36
Redes privadas virtuais (VPN)............................................................36

Sincronizar datos no dispositivo.................................................. 38

Sincronización con contas en liña......................................................38
Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................38

Axustes básicos........................................................................... 40

Axustes de acceso............................................................................40

2

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Son, ton de chamada e volume.........................................................40
Protección da tarxeta SIM................................................................. 42
Axustes da pantalla...........................................................................43
Daydream......................................................................................... 44
Bloqueo de pantalla.......................................................................... 44
Desbloquear o dispositivo de forma automática................................ 46
Axustes de idioma.............................................................................50
Data e hora....................................................................................... 50
Mellorar a saída de son..................................................................... 50

Escribir texto................................................................................ 52

Teclado en pantalla........................................................................... 52
Teclado reducido...............................................................................53
Introducir texto usando a entrada por voz......................................... 54
Editar texto....................................................................................... 54
Personalización do teclado en pantalla..............................................55

Chamadas.................................................................................... 57

Facer chamadas............................................................................... 57
Recibir chamadas............................................................................. 58
Chamadas en curso..........................................................................60
Uso do rexistro de chamadas............................................................60
Reenviar chamadas...........................................................................61
Restrinxir chamadas..........................................................................61
Chamadas múltiples..........................................................................62
Multichamada................................................................................... 63
Correo de voz................................................................................... 63
Chamadas de emerxencia.................................................................64

Contactos.....................................................................................65

Transferir contactos...........................................................................65
Buscar e ver contactos..................................................................... 66
Engadir e editar contactos................................................................ 67
Engadir información de contacto para emerxencias e asistencia
médica..............................................................................................68
Favoritos e grupos............................................................................ 70
Envío de información de contacto..................................................... 70
Evitar entradas duplicadas na aplicación Contactos.......................... 70
Copia de seguridade dos contactos..................................................71

Mensaxería e conversa................................................................ 72

Ler e enviar mensaxes...................................................................... 72
Organizar as mensaxes.....................................................................73
Chamar desde unha mensaxe...........................................................74
Axustes de mensaxería..................................................................... 74
Mensaxería instantánea e conversa de vídeo.....................................74

3

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Correo electrónico........................................................................75

Configurar o correo electrónico......................................................... 75
Enviar e recibir mensaxes de correo electrónico................................ 75
Organizar as mensaxes de correo electrónico................................... 77
Axustes de contas de correo electrónico...........................................77
Gmail™.............................................................................................78

Música..........................................................................................79

Transferir música ao seu dispositivo.................................................. 79
Escoitar música.................................................................................79
Menú da pantalla de inicio de Música................................................81
Listas de reprodución........................................................................82
Compartir música..............................................................................82
Mellorar o son................................................................................... 83
Recoñecer música con TrackID™..................................................... 83

radio FM....................................................................................... 85

Escoitar a radio................................................................................. 85
Canles de radio favoritas................................................................... 86
Axustes de son................................................................................. 86

Cámara.........................................................................................87

Sacar fotos e gravar vídeos...............................................................87
Detección de caras........................................................................... 88
Usar Smile Shutter™ para capturar caras sorrintes........................... 88
Engadir a posición xeográfica ás súas fotos...................................... 89
Axustes xerais da cámara................................................................. 89
Axustes da cámara fotográfica.......................................................... 92
Axustes da videocámara................................................................... 96

Fotos e vídeos no Álbum............................................................. 99

Ver fotos e vídeos..............................................................................99
Compartir e xestionar fotos e vídeos............................................... 100
Editar fotos coa aplicación Editor de fotos.......................................101
Editar vídeos coa aplicación Movie Creator..................................... 102
Ocultar fotos e vídeos..................................................................... 102
Menú da pantalla de inicio de Álbum...............................................103
Visualización das súas fotos nun mapa........................................... 104

Vídeos........................................................................................ 106

Visualización de vídeos na aplicación Video.....................................106
Transferir contido de vídeo ao seu dispositivo..................................107
Xestionar contido de vídeo.............................................................. 107

Conectividade............................................................................ 108

Duplicar a pantalla do dispositivo nun TV sen fíos........................... 108
Uso compartido de contido con dispositivos DLNA Certified™....... 108
Conectar o dispositivo a accesorios USB........................................111

4

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Conexión do dispositivo a un controlador sen fíos da serie
DUALSHOCK™.............................................................................. 112
NFC................................................................................................ 112
Tecnoloxía sen fíos Bluetooth®....................................................... 114
Configuración One-touch................................................................ 116

Aplicacións e funcións intelixentes que permiten aforrar

tempo......................................................................................... 117

Controlar accesorios e axustes con Smart Connect™.................... 117
Uso do dispositivo como centro de fitness con ANT+™..................119
Uso do dispositivo como carteira.................................................... 119

Viaxar e mapas...........................................................................120

Usar os servizos de localización...................................................... 120
Google Maps™ e navegación......................................................... 120
Usar tráfico de datos ao viaxar........................................................ 120
Modo avión.....................................................................................121

Calendario e espertador.............................................................122

Calendario.......................................................................................122
Alarma e reloxo............................................................................... 123

Accesibilidade............................................................................ 126

Xestos de lupa................................................................................ 126
Texto grande................................................................................... 126
Corrección das cores...................................................................... 126
Pantalla de inicio simple.................................................................. 126
Compatibilidade con audiófonos..................................................... 127
TalkBack......................................................................................... 127
Modo TTY (teléfono de texto).......................................................... 127
Conversación lenta..........................................................................127

Asistencia técnica e mantemento.............................................. 128

Asistencia para o seu dispositivo.....................................................128
Ferramenta do ordenador............................................................... 128
Actualizar o dispositivo....................................................................129
Localizar un dispositivo perdido ..................................................... 130
Localizar o número de identificación do seu dispositivo...................130
Memoria e almacenamento............................................................. 131
Xestión de ficheiros co ordenador................................................... 132
Copia de seguridade e restablecemento do contido........................134
Restablecer as aplicacións.............................................................. 135
Reinicio e restablecemento do dispositivo....................................... 136
Utilizar o dispositivo en condicións de po e auga.............................138
Reciclar o dispositivo...................................................................... 138
Limitacións en servizos e características......................................... 138
Información legal............................................................................. 139

5

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.