Sony Xperia M2 Aqua - Enviar e recibir mensaxes de correo electrónico

background image

Enviar e recibir mensaxes de correo electrónico

1

Ver unha lista de todas as contas de correo electrónico e cartafoles recentes

2

Buscar mensaxes de correo electrónico

3

Acceder aos axustes e ás opcións

4

Lista de mensaxes de correo electrónico

5

Escribir unha mensaxe de correo electrónico

75

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para descargar mensaxes de correo electrónico novas

Cando a caixa de entrada de correo electrónico estea aberta, pase o dedo cara

abaixo pola lista de mensaxes.

Antes de tentar descargar novas mensaxes de correo electrónico, asegúrate que a súa

conexión de datos funciona correctamente. Para obter máis información sobre como garantir

conexións de datos correctas, consulte

Configuración da Internet e MMS

na páxina 30.

Para ler os correos electrónicos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo electrónico, arrastre o bordo esquerdo cara á

dereita e seleccione a conta que quere comprobar. Se quere comprobar todas as

contas de correo electrónico á vez, arrastre o bordo esquerdo da pantalla cara á

dereita e logo pulse

Caixa de entr. combinada.

4

Na caixa de entrada do correo electrónico, desprácese cara arriba ou cara abaixo

e pulse a mensaxe de correo electrónico que desexe ler.

Para crear e enviar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse

Correo

electrónico.

2

Se usa varias contas de correo electrónico, arrastre o bordo esquerdo cara á

dereita e seleccione a conta desde a que quere enviar a mensaxe.

3

Pulse e logo escriba o nome ou o enderezo de correo electrónico do

destinatario e seleccione un ou varios destinatarios da lista despregable.

4

Insira o asunto do correo electrónico e a mensaxe de texto e pulse .

Para responder a un correo electrónico

1

Na caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse a mensaxe á que

desexe responder e logo pulse

Responder ou Responder a todos.

2

Introduza a resposta e pulse .

Para reenviar un correo electrónico

1

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse a mensaxe que

desexe reenviar e logo pulse

Reenviar.

2

Escriba o nome ou o enderezo de correo electrónico do destinatario e logo

seleccione un ou varios destinatarios da lista despregable.

3

Escriba o texto da mensaxe e pulse .

Para ver un ficheiro adxunto a unha mensaxe de correo electrónico

1

Localice e pulse a mensaxe de correo electrónico que contén o ficheiro adxunto

que desexe ver. As mensaxes de correo electrónico con ficheiros adxuntos

identifícanse con .

2

Logo de que se abra a mensaxe de correo electrónico, pulse

Cargar. O ficheiro

adxunto comeza a descargar.

3

Despois de que o ficheiro adxunto se descargue, pulse

Ver.

Para gardar nos contactos o enderezo de correo electrónico dun emisor

1

Localice e pulse nunha mensaxe da súa caixa de entrada do correo electrónico.

2

Pulse o nome do remitente, logo pulse

Aceptar.

3

Seleccione un contacto existente ou pulse

Crear novo contacto.

4

Edite a información do contacto, se é o desexado, entón pulse

Feito.

76

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.