Sony Xperia M2 Aqua - Organizar as mensaxes de correo electrónico

background image

Organizar as mensaxes de correo electrónico

Para ordenar os correos electrónicos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo electrónico, arrastre o bordo esquerdo cara á

dereita e seleccione a conta co correo electrónico que quere ordenar. Se quere

ordenar á vez o correo electrónico de todas as contas de correo electrónico,

arrastre o bordo esquerdo da pantalla cara á dereita e logo pulse

Caixa de entr.

combinada.

4

Pulse e logo pulse

Ordenar.

5

Seleccione unha opción de orde.

Para buscar correos electrónicos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo localice e pulse

Correo electrónico.

2

Se usa varias contas de correo electrónico, arrastre o bordo esquerdo cara á

dereita e seleccione a conta que na quere buscar. Se quere buscar en todas as

contas de correo electrónico á vez, arrastre o bordo esquerdo da pantalla cara á

dereita e logo pulse

Caixa de entr. combinada.

3

Pulse .

4

Introduza o seu texto de busca e logo pulse no teclado.

5

Os resultados da busca aparecen nunha lista ordenada por data. Pulse a

mensaxe de correo electrónico que desexe abrir.

Para ver todos os cartafoles dunha conta de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e logo localice e pulse

Correo electrónico.

2

Arrastre o bordo esquerdo cara á dereita e logo seleccione a conta que quere

comprobar.

3

Na conta que quere comprobar, seleccione

Todos os cartafoles.

Para eliminar un correo electrónico

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, toque lixeiramente na mensaxe

que desexa eliminar cara á dereita.

Para mover unha mensaxe de correo electrónica a outro cartafol

1

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, toque lixeiramente na mensaxe

que desexa mover cara á esquerda.

2

Pulse

Mover, despois seleccione un cartafol.