Sony Xperia M2 Aqua - Introducir texto usando a entrada por voz

background image

Introducir texto usando a entrada por voz

Cando introduza texto, pode usar a función de entrada por voz en lugar de escribir as

palabras. Só ten que pronunciar as palabras que quere inserir. A entrada por voz é unha

tecnoloxía experimental de Google™ e está dispoñible para varios idiomas e rexións.

Para activar a entrada por voz

1

Cando se amose o teclado en pantalla, pulse .

2

Pulse e logo

Axustes do teclado.

3

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Tecla de

escritura de voz de Google™.

4

Pulse para gardar os axustes. Agora, aparece unha icona dun micrófono no

teclado en pantalla.

Para introducir texto usando a entrada por voz

1

Abra o teclado en pantalla.

2

Pulse . Cando apareza , fale para introducir texto.

3

Cando remate, pulse de novo . Aparece o texto suxerido.

4

Edite o texto de xeito manual se é preciso.

Para facer que o teclado apareza e introducir texto manualmente, pulse

.