Sony Xperia M2 Aqua - Compartir e xestionar fotos e vídeos

background image

Compartir e xestionar fotos e vídeos

Pode compartir fotos e vídeos que xa ten gardados no dispositivo. Tamén pode

xestionalos de diferentes xeitos. Por exemplo, pode traballar con fotos en lotes, eliminar

fotos e ligalas aos contactos. Se dispón de moitas fotos gardadas no seu dispositivo é

boa idea transferilas con regularidade a un ordenador ou dispositivo de almacenamento

externo a fin de evitar posibles perdas de datos. Ao facelo tamén liberará espazo no seu

dispositivo. Consulte

Xestión de ficheiros co ordenador

na páxina 132.

É posible que non poida copiar, enviar ou transferir elementos protexidos mediante dereitos de

autor. Tamén é posible que non se envíen algúns elementos se o ficheiro é demasiado grande.

Para compartir unha foto ou un vídeo

1

En Álbum, localice e pulse a foto ou o vídeo que desexe compartir.

2

Pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas, logo pulse .

3

Pulse na aplicación que desexe usar para compartir a foto e logo siga os pasos

para enviala.

Para usar unha foto como imaxe dun contacto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas

e logo pulse >

Usar como > Imaxe de contacto.

2

Seleccione un contacto e despois edite a foto ao seu gusto.

3

Pulse

Feito.

Para usar unha foto como fondo

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas

e logo pulse >

Usar como > Fondo.

2

Siga as instrucións en pantalla.

Para xirar unha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentase

logo pulse .

2

Seleccione

Xirar. A foto gárdase coa nova orientación.

100

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para eliminar unha foto ou un vídeo

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas

e logo pulse .

2

Pulse

Eliminar.

Para traballar con lotes de fotos e vídeos en Álbum

1

Cando vexa miniaturas de fotos de vídeos en Álbum, toque e manteña pulsado un

elemento ata que estea resaltado.

2

Pulse outros os elementos cos que desexe traballar. Se desexa seleccionar todos

os elementos, pulse e logo pulse

Selec. todo.

3

Use as ferramentas da barra de ferramentas para traballar cos elementos que

seleccionou.

Analizar fotos con caras no Álbum

No teu dispositivo podes analizar calquera foto que conteña caras. Unha vez activada, a

función de análise de foto permanecerá activada e as novas fotos analizaranse segundo

se vaian engadindo. Despois de realizar unha análise, pode agrupar todas as fotos da

mesma persoa nunha carpeta.

Para activar a característica de análise de foto

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Álbum.

3

Arrastre o bordo esquerdo da pantalla de inicio de Álbum á dereita e logo pulse

Caras. Todas as fotos do dispositivo analízanse e agrúpanse no cartafol de caras

sen nome.

Poñerlle un nome a unha cara

1

No mosaico

Caras, pulse o cartafol Caras sen nome e logo navegue ao cartafol

Outras caras e escolla a cara á que desexa poñerlle un nome.

2

Pulse

Engadir nome.

3

Escriba un nome e logo pulse

Feito > Engadir como nova persoa.

Para editar o nome dunha cara

1

Cando estea a ver unha cara na vista de pantalla completa, pulse na pantalla para

ver as barras de ferramentas e logo pulse >

Editar etiquetas de nome.

2

Pulse

Aceptar.

3

Pulse o nome da cara que desexe editar.

4

Edite o nome e logo pulse

Feito > Engadir como nova persoa.