Sony Xperia M2 Aqua - Editar vídeos coa aplicación Movie Creator

background image

Editar vídeos coa aplicación Movie Creator

Pode editar vídeos que gravara coa súa cámara. Por exemplo, pode recortar un vídeo á

lonxitude desexada ou axustar a velocidade dun vídeo. Despois de gardar o vídeo

editado, a versión orixinal inalterada do vídeo permanece no dispositivo.

Para recortar un vídeo

1

En Álbum, localice e pulse o vídeo que desexe reproducir.

2

Pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas e logo pulse >

Recortar.

3

Para mover o fotograma ata outra sección da liña de tempo, toque e manteña o

bordo do fotograma e arrástreo ata a posición que desexe e despois pulse

Aplicar.

4

Para gardar unha copia do vídeo recortado, pulse

Gardar.

Para axustar a velocidade dun vídeo

1

En Álbum, localice e pulse o vídeo que desexe reproducir.

2

Pulse na pantalla para ver as barras de ferramentas, logo pulse >

Velocidade.

3

Seleccione unha opción e logo toque e manteña os bordos da liña de tempo,

arrástreos á posición desexada e pulse

Aplicar.

4

Para gardar unha copia do vídeo editado, pulse

Gardar.