Sony Xperia M2 Aqua - Compartir a conexión de datos móbiles

background image

Compartir a conexión de datos móbiles

Hai varios xeitos de compartir a conexión de datos móbiles con outros dispositivos:

Uso do móbil como router por USB: use un cable USB para compartir a conexión de

datos móbiles cun ordenador.

Uso do móbil como router por Bluetooth®: comparta vía Bluetooth® a conexión de

datos móbiles con ata cinco dispositivos.

Punto de conexión portátil por Wi-Fi®: comparta simultaneamente a conexión de datos

móbiles con ata 8 dispositivos, incluídos os que admiten a tecnoloxía WPS.

Para compartir a conexión de datos usando un cable USB

1

Desactive todas as conexións por cable USB ao dispositivo.

2

Co cable USB fornecido co seu dispositivo, conecte o dispositivo a un ordenador.

3

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

4

Localice e pulse

Axustes > Máis > Móbil como router e punto con. port..

5

Arrastre cara á dereita o control desprazable situado a carón de

Uso do móbil

como router USB e logo, en caso de que llo pidan, pulse Aceptar. aparece na

barra de estado ao conectarse.

6

Para deixar de compartir a conexión de datos, arrastre cara á esquerda o control

desprazable que está situado a carón de

Uso do móbil como router USB ou

desconecte o cable USB.

Non pode compartir a conexión de datos do seu dispositivo e a tarxeta SD cun cable USB ao

mesmo tempo.

33

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para compartir a conexión móbil de datos con outro dispositivo Bluetooth®

1

Asegúrese de que o seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® están asociados

entre eles e que o tráfico de datos móbiles está activado no dispositivo.

2

O seu dispositivo: Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Máis > Móbil como router e punto con. port. e logo

arrastre cara á dereita o control desprazable que está situado a carón de

Ancoraxe por Bluetooth.

4

Dispositivo Bluetooth®: configure o dispositivo para que estableza a súa

conexión de rede mediante Bluetooth®. Se o dispositivo é un ordenador, consulte

as instrucións correspondentes para completar a configuración. Se o dispositivo

funciona co sistema operativo Android™, vaia a

Axustes > Bluetooth >

Dispositivos asociados e pulse a icona de axustes que está situada a carón do

nome do dispositivo co que está asociado; despois, marque a caixa de

verificación

Acceso á Internet.

5

O seu dispositivo: agarde a que apareza na barra de estado. Cando apareza, a

configuración estará rematada.

6

Para deixar de compartir a conexión de datos móbiles, arrastre cara á esquerda o

control desprazable que está situado a carón de

Ancoraxe por Bluetooth.

A función

Ancoraxe por Bluetooth desactívase cada vez que se apaga o dispositivo ou se

desactiva a función Bluetooth®.

Para obter máis información sobre a asociación e a activación de datos móbiles, consulte

Para asociar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

na páxina 115 e

Para engadir

unha rede privada virtual (VPN)

na páxina 36.

Para usar o dispositivo como un punto de conexión Wi-Fi®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis > Móbil como router e punto con. port..

3

Pulse

Punto de conexión Wi-Fi > Configurar punto de conexión Wi-Fi.

4

Introduza a información de

Nome de rede (SSID).

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade. Se é

necesario, introduza un contrasinal.

6

Pulse

Gardar.

7

Pulse e arrastre cara á dereita o control desprazable que está situado a carón

de

Punto de conexión Wi-Fi.

8

Se se lle solicita, pulse

Aceptar para confirmar. aparece na barra de estado

cando o punto de conexión portátil Wi-Fi® estea activo.

9

Para parar o xeito de compartir a súa conexión de datos a través de Wi-Fi®,

arrastre o control desprazable situado a carón de

Punto de conexión Wi-Fi cara á

esquerda.

Permitir que un dispositivo compatible con WPS use a súa conexión móbil de datos

1

Asegúrese de que o seu dispositivo funciona como un punto de conexión Wi-Fi®

portátil.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Máis > Móbil como router e punto con. port. > Punto

de conexión Wi-Fi.

4

Pulse o interruptor de acendido e apagado para activar o punto de conexión Wi-

Fi®.

5

Pulse

Conexión WPS.

6

Para seleccionar un tipo de conexión, pulse o campo

Modo WPS.

7

Pulse

CONECTAR e, a continuación, siga as instrucións correspondentes.

34

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para renomear ou fixar o seu punto de conexión portátil

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Máis > Móbil como router e punto con. port..

3

Pulse

Punto de conexión Wi-Fi > Configurar punto de conexión Wi-Fi.

4

Introduza o

Nome de rede (SSID) da rede.

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade.

6

Se é necesario, introduza un contrasinal.

7

Pulse

Gardar.